Naslov Eurostat 2005: zaščita in varnost
Eurostat v bazi Chronos postopno - kakor jih pač pošiljajo države članice - objavlja podatke iz raziskave o uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), ki je bila izvedena spomladi 2005. Za Slovenijo je raziskavo opravil Statistični urad RS skupaj s projektom RIS, in sicer v aprilu in maju 2005.

Tokrat predstavljamo rezultate za področje varnosti in zasebnosti.

Uporabniki interneta in varnost

V EU je v letu 2005 2,5% uporabnikov interneta v zadnjih 12 mesecih doživelo zlorabo osebnih podatkov. Delež se je glede na leto 2004 skoraj razpolovil. Se je pa rahlo povečal delež uporabnikov, ki so izgubili podatke zaradi virusov. V Sloveniji se je delež slednjih povečal skoraj za 6 odstotnih točk in dosegel vredno 39,8%. To je eden izmed najvišjih deležev v EU. Višji delež od držav, ki so že posredovale podatke, imata le Luksemburg in Irska.

Preglednica št. 1: Uporabniki interneta v zadnjih 12 mesecih in varnost - v % (vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004, 2005)    

  zloraba pri plačilu zloraba osebnih podatkov izguba podatkov zaradi virusov
Država 2004 2005 2004 2005 2004 2005
EU25 0,9   4,7 2,5 32,8 33,1
EU15 1   5,3 2,7 33,8 34,4
Belgija            
Češka 0,1   0,2   13,9 14
Danska 1,1   1,1   30,1  
Nemčija     2,7 2 35 33,3
Estonija 0,1       19,6 10
Grčija 0,1 0,4 0,8 0,5 12 17,9
Španija 0,8   18,5   50,8  
Francija            
Irska 1,1   1,8   24,8 41,3
Italija   0,7   4    
Ciper 0,9 0,5 4 8,9 27 24,5
Latvija 0,4 0,2 1,2 0,3 28,7 17,1
Litva 0,2 0,6 0,8 0,7 39,8 39,5
Luksemburg 0,6 1,4 9,8 6,3 49,8 46
Madžarska 0,4 0,3 1,8 2,4 34,1 29,6
Nizozemska            
Avstrija 1 1,4 2,1 1,6 29,8 26,8
Poljska 0,3 0,9 2,2 1,9 29,5 30,4
Portugalska     1,4 2 17,5 23,4
Slovenija 0,7   1,4   33,9 39,8
Slovaška 0,3 0,2  

Vir Europa.eu
Datum 31.01.2006