Naslov Evropska komisija: pravna ureditev in trg elektronskih komunikacij v letu 2005
Evropska komisija je objavila poročilo o pravni ureditvi in trgu elektronskih komunikacij v letu 2005. Komisija ugotavlja, da so članice že dosegle velik napredek pri uveljavljanju ureditvenih okvirov evropskih elektronskih komunikacij, v bodoče pa se bodo morale posvetiti odpravljanju vrzeli.

Sektor storitev elektronskih komunikacij še naprej predstavlja največji segment celotnega sektorja IKT, saj obsega 44,4 % celotne vrednosti, lani pa je obsegal 43 %. Sektor je bil v letu 2005 vreden 614 milijard EUR, od katerih je 273 milijard EUR izhajalo iz  storitev. Nadaljevala se je visoka rast celotnega prihodka na ocenjenih ravneh med 3,8 % in 4,7 %. Proizvodnja in uporaba IKT obsega približno 40 % rasti produktivnosti in eno četrtino celotne rasti v Evropi.

Slika: Gostota širokopasovnih priključkov na internet v EU   Uporaba širokopasovnih priključkov je hitro narasla na okrog 53 milijonov priključkov, kar je povečanje za skoraj 20 milijonov v teku leta 2005. Na trgu je vedno več ponudnikov in cene padajo, medtem ko hitrosti prenosov naraščajo. Novi ponudniki imajo skoraj 50 % tržni delež; čeprav so mnogi za zagotovitev svojih storitev odvisni od omrežij prvotnih operaterjev, obstaja pomemben premik k razvezanim krajevnim zankam s povečano kakovostjo in raznolikostjo storitev.

Pri mobilni telefoniji uporaba zlasti v novih državah članicah še naprej narašča, vendar obstajajo znaki, da trg govorne telefonije dozoreva. Vendar so prihodki še naprej naraščali na predvidenih 5,9 %. Kljub temu cene za mednarodno gostovanje ostajajo visoke. Zdaj se uvajajo govorne in vsebinske storitve 3G s približno 15 milijoni naročnikov.

Povprečna gostota mobilnih storitev EU je dosegla 92,8 % v oktobru 2005, s hitrejšo rastjo v EU-10, med katerimi so tri, Češka, Estonija in Litva prvič presegle evidenčno znamko 100 %. V EU zdaj obratuje 79 omrežnih operaterjev 2G, skupaj z 214 ponudnikov storitev, medtem ko jih je bilo leta 2004 166. 58 operaterjev je ponudnikov 3G storitev.

Prihodki v tradicionalnih govornih storitvah še zmeraj postopno upadajo, vendar ostajajo največji vir prihodka udeležencev na trgu fiksne telefonije. Potrošniki imajo še zmeraj koristi od padanja cen, ker vedno več udeležencev prihaja na trg. Prenos govora preko IP protokola (VoIP) še dodatno ogroža tržni položaj uveljavljenih udeležencev. Pokazalo se bo, do katere stopnje je ta izziv uresničljiv s storitvami, ki jih zagotavljajo programska oprema interneta in podjetja iskalnikov.

Poročilo obravnava tudi Slovenijo, kot glavno slabost pa omenja težave pri razvezavah lokalne zanke.

Vir Europa.eu
Datum 03.03.2006