Naslov Večina Slovencev meni, da so stroški mobilne telefonije v tujini previsoki

Evropska komisija je pod drobnogled vzela gostovanje (roaming) oziroma stroške uporabe mobilne telefonije v tujini.

Skoraj 80 % Evropejcev ima mobilni telefon, več kot polovica pa mobilni telefon uporablja tudi v tujini. Ker so stroški uporabe mobilnega telefona v tujini navadno nekoliko višji kot v domačih omrežjih, velika večina v tujini omeji uporabo mobilnega telefona. 81 % Evropejcev je kot glavni razlog za manjšo uporabo mobilnega telefona v tujini navedlo prekomerne stroške oziroma previsoke cene. 60 % anketirancev bi v tujini svoj mobilni telefon pogosteje uporabljalo, če bi bile cene bolj privlačne. 70 % Evropejcev si želi, da EU posreduje in ukrepa glede cen uporabe mobilnega telefona v tujini.

  • 95 % Švedov ima mobilni telefon, Slovenija je med državami članicami s 85 % nad povprečjem, ki znaša 79 %. Na dnu lestvice je Poljska (64 %).
  • 53 % Evropejcev uporablja predplačniški sistem, 45 % pa naročniški sistem. V Sloveniji je predplačniški sistem (33 %) manj popularen od naročniškega (65 %).
  • 53 % Evropejcev uporablja mobilni telefon, kadar so v tujini, v tujini pa svoj mobilni telefon uporablja 74 % Slovencev. 38 % Evropejcev v tujini uporablja glasovno klicanje, 21 % samo tekstovna sporočila, 39 % pa oboje. 26 % Slovencev v tujini uporablja samo glasovno klicanje, 18 % samo tekstovna sporočila, 51 % pa uporablja oboje.
  • 78 % Slovencev v tujini uporablja enak telefon z enako SIM kartico kar nas uvršča nad evropsko povprečje, ki znaša 63 %. 21 % Slovencev uporablja enak telefon in enako SIM kartico ravno tako pogosto kot doma, evropsko povprečje pa tu znaša 24 %.
  • 94 % Slovencev meni, da so stroški uporabe mobilnega telefona v tujini previsoki, kar nas uvršča nad evropsko povprečje (81 %).
  • 71 % Slovencev bi mobilni telefon v tujini uporabljalo pogosteje, če bi bile cene nižje (EU25 59 %). 81 % Slovencev meni, da bi morala EU regulirati cene uporabe mobilnega telefona v tujini, na ravni celotne EU se s tem strinja 70 % anketiranih.

Skupno je bilo v raziskavo zajetih 24.565 Evropejcev. Anketiranih je bilo 1.031 Slovencev, starejših od 15 let.

Poročilo >> (pdf, 1,3 MB, en)

Vir: Europes Information Society Thematic Portal, november 2006

Vir Europa.eu
Datum 04.12.2006