Naslov Raziskava EU komisije o teledelu

Raziskava EU, ki so jo opravili v okviru projekta eGap, je pokazala, da je lahko delo od doma mnogo bolj produktivno. Od tega imajo prednost tako delavci kot tudi organizacije, ki ga dovoljujejo.

 

Raziskovalci so anketirali 1.700 organizacij, kot so lokalne uprave, trgovske zveze in ponudniki tehnologij ter napravili 300 osebnih intervjujev z direktorji in teledelavci v petih različnih EU državah: Finska, Francija, Madžarska, Italija in Velika Britanija. Namen raziskave je bil ugotoviti razširjenost in uporabo teledela v majhnih in srednje velikih podjetjih, odnos do njega in najboljše oblike izvajanja v posameznem sektorju.

 

Učinek teledela ni toliko odvisen od tehnološkega napredka kot od kulturnih vidikov. Pomembna je možnost širokopasovnega internetnega dostopa, vendar je mnogo pomembnejša organizacija dela, ki je v tesni povezavi s kulturo, s čimer imajo marsikatera majhna in srednje velika podjetja težave. Tako se lahko nekatera opravila v eni državi uspešno opravljajo s teledelom, medtem ko je v drugi to skoraj nemogoče.

 

Raziskava je pokazala, da je motivacija ključnega pomena za uspešno in produktivno teledelo. Ravno tako je pomembna pravilna politika zaposlovanja, ki zahteva ljudi s pravo izobrazbo oz. jim je mogoče ponuditi tečaje za teledelo. Pomembna je tudi notranja komunikacija med zaposlenimi. Izkazalo se je, da je spremljanje teledela zelo zahtevno, saj je mnogo dogovorov o teledelu znotraj podjetij neformalne narave.

 

Vir: EU study on attitudes to teleworking, EU komisija, 15.2.2005.

 

Povezave:

 
Vir Europa.eu
Datum 21.02.2005