Naslov IP telefonija je v EU čedalje bolj priljubljena

Raziskava med 27.000 gospodinjstvi v Evropski uniji je razkrila veliko povečanje uporabe internetne (IP) telefonije na račun fiksnih priključkov na področju Evropske unije.  

24 % gospodinjstev se je namesto fiksnega telefonskega priključka odločilo za uporabo mobilnega telefona. 22 % evropskih gospodinjstev z internetno povezavo uporablja internetno klicno telefonijo. 29 % gospodinjstev uporablja različne informacijsko komunikacijske storitve od enega ponudnika (najpogostejša kombinacije je uporaba fiksne telefonije ter interneta).

Skoraj polovica gospodinjstev v Evropski uniji ima dostop do spleta. Večina ima širokopasovno povezavo. Največ gospodinjstev ima ADSL povezave. Tisti, ki interneta nimajo doma, so kot najpomembnejši razlog za to navedli nezanimanje za uporabo le tega. Skoraj četrtina uporabnikov interneta ni zadovoljnih s pomočjo ponudnika internetne povezave v primeru težav. Vsak četrti anketiranec ima občasne težave s povezavo na internet. Anketa je zabeležila tudi povečanje uporabe digitalne televizije, povezavo do katere v čedalje večji meri zagotavljajo ponudniki IKT storitev.

V spodnji preglednici so prikazani deleži penetracije IKT tehnologije v državah EU 27.

Preglednica: Razširjenost telefonije, širokopasovnega interneta ter televizije v državah EU 27 leta 2007 in 2008 (vir: Europa.eu).

 

EU 27 2008

EU 27 2007

Sprememba

Fiksna ali mobilna telefonija

95%

95%

0%

Mobilna telefonija

83%

81%

2%

Fiksna telefonija

70%

72%

-2%

Fiksna in mobilna telefonija

57%

58%

-1%

Samo mobilna telefonija

24%

18%

4%

Samo fiksna telefonija

14%

15%

-1%

Širokopasovni internet

36%

28%

8%

ADSL povezava

29%

22%

7%

Kabelska povezava

7%

6%

1%

Televizija

96%

97%

-1%

Antena

41%

45%

-4%

Kabelska televizija

34%

35%

1%

Satelitska televizija

22%

21%

-1%

Digitalna televizija

12%

7%

5%

Poročilo (pdf, 6,89 MB, en) >>

Vir: Europa.eu, 27.6.2008.

Vir Europa.eu
Datum 04.07.2008