Naslov Ogroženost otrok na spletu v državah Evropske unije je različna

Tveganje za različne oblike zlorab otrok je v različnih državah Evropske unije zelo različno, ugotavlja organizacija EU Kids Online.

Z največjim tveganjem se soočajo države, kjer je splet prisoten relativno malo časa (Poljska, Češka), po drugi strani pa so tveganjem izpostavljeni tudi otroci v državah, kjer je splet prisoten dlje časa (Velika Britanija, Nizozemska). Nekoliko manjša nevarnost za zlorabo otrok je na Islandiji, na Irskem ter v Estoniji. Najmanjše tveganje je Nemčiji, na Norveškem, v Franciji ter v Italiji. Za nekatere države so podatki skopi, zato jih je težko umestiti v katero od skupin (Avstrija, Bolgarija, Ciper, Danska, Grčija, Portugalska, Slovenija, Španija).

Nevarnosti, ki prežijo na otroke, se razlikujejo od države do države. Najpogostejša je izdajanje svojih osebnih podatkov prek spleta. Osebne podatke o sebi izdaja približno polovica otrok (v nekaterih državah 13 %, v drugih celo do 91 %). Sledi gledanje pornografskih vsebin. Te spremlja od 25 do 71 % najstnikov v Evropi. Na tretjem mestu je spremljanje nasilnih vsebin. Te v Evropski uniji spremlja okoli tretjina najstnikov.

Vsak peti oziroma šesti najstnik je bil prek spleta že ustrahovan, zasledovan ali nadlegovan. Tovrstne nevarnosti so najbolj prisotne na Poljskem, najmanj pa v Belgiji. Najmanj pogosta nevarnost (a najbrž najbolj tvegana) je srečanje v živo z neznancem, ki ga je najstnik spoznal na spletu. V povprečju se tovrstnih srečanj udeleži 8 % najstnikov, največ na Poljskem (25 %).

Vir: EU Kids Online: Growing body of research on online risks in europe (Risk Findings).

Vir Eu Kids Online
Datum 30.08.2008