Naslov Mobilna telefonija

Najpomembnejši operater na slovenskem mobilnem trgu je Mobitel, ki ima skoraj 64 % tržni delež. Sledi mu SiMobil, ki ima 26 % tržni delež. Ostali operaterji imajo manj kot 6 % tržni delež.

Slovenski trg mobilne telefonije je v zadnjih letih doživel mnogo sprememb. Od samo enega ponudnika pred leti, ki je dolga leta užival skoraj monopolistični položaj na trgu, do približevanja konkurenčnim razmeram v zadnjih letih.

Glavni akter na slovenskem trgu mobilne telefonije je družba Mobitel, ki je del skupine Telekom Slovenija. Leta 1999 je na trg prišla družba Simobil, ki je del avstrijskega Mobilkoma. Sledita Debitel in Izimobil, ki uporabljata omrežje Mobitela (navidezna operaterja). Od 1.8. 2006 je na trgu prisoten tudi M-mobil, ki ponuja predplačniške pakete in uporablja omrežje Simobila. 1.6.2008 je na trg mobilne telefonije vstopil tudi T-2. Zadnja dva operaterja trenutno še ne dosegata pomembnega tržnega deleža. Nov na trgu je tudi Tušmobil, ki prav tako uporablja Mobitelove frekvence, vendar pa gradi lastno omrežje.

Poglejmo si tržne deleže, ki jih dosegajo zgoraj omenjeni ponudniki mobilne telefonije. V prvem četrtletju 2006 je bil vodilni operater na trgu Mobitel. V omenjenem obdobju je dosegal 71,9 % tržni delež. Sledil mu je Simobil, ki je zavzemal 20,9 % trga. Na tretjem mestu je bil Debitel (5,2 %), na četrtem pa Izimobil (0,3 %). 

Poglejmo si stanje v začetku leta 2008. Vrstni red operaterjev se v zadnjih dveh letih ni spremenil. Se se pa precej spremenili tržni deleži. Tržni delež vodilnega Mobitela se je zmanjšal za občutnih 8,1 odstotne točke, na 63,8 %. Simobil je svoj delež povečal za 5,3 odstotne točke na 26,2 %. Tržni delež Debitela se je povečal le malenkostno (za 0,2 odstotni točki), na 5,4 %. Izimobil pa je svoj delež povečal na 2,5 %, kar je nekajkratno povečanje števila uporabnikov. Zgoraj omenjenim operaterjem se je pridružil Tušmobil, ki je le v nekaj mesecih delovanja uspel priti do 2,1 % tržnega deleža.

Glede na povečevanje števila operaterjev mobilne telefonije pri nas (trenutno jih je 7) in glede na zmanjševanje vpliva oziroma tržnega deleža vodilnega operaterja, lahko ugotovimo, da postaja trg mobilne telefonije v Sloveniji čedalje bolj konkurenčen. To pomeni, da se povečuje izbira uporabnikov, hkrati se povečuje kvaliteta storitev, cene pa se znižujejo.

Vir: RIS.org

Vir RIS.org
Datum 17.09.2008