Naslov Naslednja generacija širokopasovnih povezav

Poročilo analizira vpliv naslednje generacije širokopasovnih povezav. Tovrstne povezave so namreč pomemben element informacijske družbe in imajo velik vpliv na njen razvoj.

Kakovostne internetne povezave imajo tudi velik socialni pomen. Omogočajo vseživljenjsko učenje, družbeno vključenost, fleksibilen delovnik ter nudijo možnost za pridobivanje socialnega kapitala.

Spodnji graf prikazuje rast širokopasovnih povezav v državah G7. Izpostavljena je rast v Veliki Britaniji, ki se je začela z letom 2001. Velika Britanija je danes država z največ uporabniki širokopasovne povezave.

 

 

Naslednji graf prikazuje razširjenost širokopasovnih in optičnih povezav na 100 prebivalcev v posameznih državah. Tovrstne povezave so najbolj razširjene na Japonskem in v Koreji, skupno pa je širokopasovnih in optičnih povezav največ na Nizozozemskem.  

Poročilo se dotika tudi širjenja spletnega prometa v prihodnosti. Njegovo povečanje so omogočile prav širokopasovne povezave. za primerjavo: portal za ogled videoposnetkov trenutno ustvari toliko prometa, kot jo je celotni splet leta 2000. Rast prometa v preteklih letih je bila torej izjemna, še višja pa bo v prihodnjih letih, kar prikazuje naslednji grafični prikaz. 

Poročilo (pfd, en) >>

Datum 29.10.2008