Povezave

Naslov eDavki
Datum 00.00.0000
Datum popravka 13.09.2009
URL

http://edavki.durs.si/

Opis

Portal za elektronsko davèno poslovanje Davène uprave Republike Slovenije.