Naslov Interaktivno računalniško posredovano komuniciranje in volilna odločitev.
Avtor Boris Mance
Leto 2008
Vir

Cobiss

Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor red. prof. dr. Slavko Splichal
Datum vnosa 11.11.2008, 11:08
Povzetek

Diplomsko delo empirično raziskuje vpliv identifikacije s stranko, skladnosti stališč s stališči izbrane stranke, intenzivnosti stališč in opredeljenosti do stališč ter posameznikovo percepcijo pomembnih tem na gotovost izbire stranke kot odvisno spremenljivko.  Naloga zasleduje domnevoe, da med neodvisnimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko. Naloga zasleduje domneve, da med neodvisnimi spremenljivkami  inodvisno spremenljivko obstaja  linearna korelacija.  Hipoteze so preverjene po dveh različnih metodoloških postopkih: modelu bližine Anthonya Downsa in  smernem modelu Stuarta Elaine MacDonalda in Georga Rabinowitza, pri čemer oba modela upoštevata ujemanje respondentovih stališč s  stališči stranke, a je postopek izračuna skladnosti različen. Zbiranje podatkov je potekalo  prek interaktivne spletne strani , ki je respondentom podajala  povratno informacijo o bližini njihovih stališč s stališči posameznih parlamentarnih strank po obeh modelih. V tem oziru je spletna stran služila tudi kot komunikacijsko orodje med raziskovalcem in respondenti. Rezultati pa potrjujejo, da tovrstna "pomoč" ne prispeva k temu, da bi se državljani na volitvah manj odločali na osnovi propagiranih osebnostnih značilnosti in popularnosti kandidatov ter ideoloških in drugih stereotipov in bi bolj upoštevali, koliko so njihova stališča podobna objektivno izmerjenim stališčem političnih akterjev, ki jih pokaže računalnik. 

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

identifikacija s stranko, stališča, izbira stranke, teorija bližine, smerna teorija

Leto izida - publikacije2008