e-ureditev & pravo

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je leta 2011 e-upravo uporabljalo 92,9% podjetij (10 ali več zaposlenih).. Več >>

 

Raziskave

Za otroke največja spletna tveganja predstavljajo pornografske vsebine

06.02.13

55%  otrok med 9. in 16. letom starosti meni, da na internetu obstajajo vsebine, ki jih vznemirjajo.   >>

RIS poročila

Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju

11.03

Izvajalca poročila o avtorskih in sorodnih pravicah v digitalnem okolju, Mirovni inštitut in Fakulteta za družbene vede, sta ugotovila, da anketiranci daleč najpogosteje presnemavajo svoja lastna dela. Skoraj 70 % anketiranih ima CD zapisovalnik kot računalniško enoto za reproduciranje bodisi doma bodisi v službi, 12 % jih ima zapisovalnik kot samostojno enoto, petina pa nima ničesar od tega. Gre za raziskovalno poročilo CRP projekta, ki je sicer le v manjšem delu potekalo v povezavi s projektom RIS.  >>

Nevarnosti, aktivnosti in spretnosti na internetu

01.02

Na spletu se anketirancem med vsemi nevarnostmi zdijo najbolj nevarne otroška pornografija, spolna zloraba otrok in pedofilija, sledijo finančne zlorabe, na tretjem mestu pa je problem sovražnega govora.   >>

Internet in slovenska država

26.10

Anketiranci ocenjujejo, da je gradnja avtocest enako pomembna kot omogočanje javno dostopnih točk za dostop do interneta, poceni dostop do interneta ter opremljanje šol s PCji - povsod imamo podobno visoko oceno okoli 4,5. Štiri petine respondentov (78 %) pa meni, da naj razvoj informacijske družbe postane pomembna strateška prioriteta v razvoju.  >>