e-izobraževanje

Rezultati raziskave o uporabi IKT v šolah uvrščajo Slovenijo med države EU, kjer se internet največ uporablja za neformalne namene izobraževanja (Empirica). Več >>

 

Raziskave

Evropski otroci prvič na internetu pri devetih letih

03.11.10

Pri takšni starosti se z internetom prvič srečajo tudi slovenski otroci. Najbolj zgodaj (pri sedmih letih) ga spozna povprečni otrok na Švedskem, v Estoniji pa ta starost znaša 11 let.   >>

Novice

Museums.si - čez dvajset tisoč predmetov iz več kot 50 muzejev

07.06.12

Na spletnem mestu Museums.si lahko dostopamo do čez dvajset tisoč predmetov iz več kot 50 muzejskih ustanov.   >>

RIS poročila

E-izobraževanje 2005/2006 - visokošolski in višješolski zavodi

28.02

Tretjina (30%) vseh zavodov z e-izobraževanjem že nadomešča (vsaj delno) neposredna srečanja s študenti.   >>

E-izobraževanje - podjetja: RIS 2005

30.09

Delež podjetij, ki so v preteklem letu svoje zaposlene poslala na kakršenkoli izobraževalni tečaj, znaša za velika podjetja 88 %, za srednja 83 %, za majhna 71 % ter za mikro 44 %.   >>

E-izobraževanje v terciarnem izobraževanju - višješolski in visokošolski zavodi 2004/2005

20.05

E-izobraževanje v terciarnem izobraževanju - višješolski in visokošolski zavodi 2004/2005   >>

E-izobraževanje 2004/2005

18.05

V poročilu je analiziran sklop o e-izobraževanju v populaciji 10-75 let reprezentativne telefonske ankete RIS konec leta 2004.   >>

RIS spletna obiskanost 2010