Poslanstvo

Projekt RIS se ukvarja z raziskovanjem družboslovnih vidikov informacijskih-komunikacijskih tehnologij (IKT) v slovenski družb..

Osnovno poslanstvo projekta RIS je:

 • raziskovanje sprememb v slovenski družbi, ki nastajajo zaradi IKT. V prvi vrsti so to:
  • študije celotnega področja družbenih učinkov  IKT,
  • izdelava indikatorjev informacijske družbe,
  • vzpostavljanje longitudinalnih serij podatkov,
  • zagotavljanje mednarodne primerljivosti.
 • proučevanje metodologije zbiranja družboslovnih podatkov s pomočjo IKT,
 • povezovanje družboslovnih raziskav o informacijski družbi v Sloveniji in o Sloveniji,
 • vzpostavitev pregleda nad  raziskavami o družboslovnih vidkih in optimalna diseminacija teh informacij.

Formalno in institucionalno velja naslednje: