RIS

Raba interneta v Sloveniji (RIS) je akademski neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v Okviru Univerze v Ljubljani. Poteka od leta 1996 in proučuje družboslovne vidike informacijske tehnologije, predvsem interneta in mobilne telefonije.  

Raziskave

Projekt RIS: Slovenija se giblje po najbolj pesimističnem scenariju širitve rabe interneta

31.01.13

Pregled zadnjih indikatorjev razvoja informacijske družbe kaže, da se negativni trendi, ki smo jih v RIS poročilih opažali v prejšnjih letih, nadaljujejo.   >>

Novice

Poročilo: E-kompetentni državljan Slovenije danes

17.06.11

V prvem poročilu projekta »E-kompetentni državljan Slovenije« z uporabo sekundarnih podatkov, ki se nanašajo na to področje, orisujemo sliko na področju e-kompetenc (e-znanj in e-veščin) v Sloveniji in primerjalno opozorimo tudi na razvoj področja v EU.   >>