RIS poročila

 Ena izmed glavnih dejavnosti projekta RIS je raziskovanje informacijske družbe pri nas. V Rezultati raziskav so predstavljeni v poročilih, ki jih izdamo ob zaključku raziskave. Glavnina poročil je dostopna na naši spletni strani. Nekatera poročila so dostopna v celoti, za nekatera pa le povzetki in bistvene ugotovitve. RIS poročila je mogoče iskati na več načinov.  

  • Po ključnih besedah je mogoče iskati z iskalnikom, ki se nahaja pod znakom RIS v levem delu zaslona (do nadaljnjega ni mogoče).
  • Vsa poročila so razporejena po ustreznih kategorijah Informacijske družbe in Indikatorjev. Takšno iskanje je uporabno predvsem, kadar se išče več poročil s posameznega področja.
  • Za iskanja, kjer je potrebno upoštevati več pogojev (leto, vrsta raziskave, področje raziskave…), je najbolj primerni pregledovalnik, kjer je mogoče pregledovati po več pogojih hkrati.

Pregledovalnik RIS poročil >>