RIS poročila

 Ena izmed glavnih dejavnosti projekta RIS je raziskovanje informacijske družbe pri nas. V Rezultati raziskav so predstavljeni v poročilih, ki jih izdamo ob zaključku raziskave. Glavnina poročil je dostopna na naši spletni strani. Nekatera poročila so dostopna v celoti, za nekatera pa le povzetki in bistvene ugotovitve. RIS poročila je mogoče iskati na več načinov.  

  • Po ključnih besedah je mogoče iskati z iskalnikom, ki se nahaja pod znakom RIS v levem delu zaslona (do nadaljnjega ni mogoče).
  • Vsa poročila so razporejena po ustreznih kategorijah Informacijske družbe in Indikatorjev. Takšno iskanje je uporabno predvsem, kadar se išče več poročil s posameznega področja.
  • Za iskanja, kjer je potrebno upoštevati več pogojev (leto, vrsta raziskave, področje raziskave…), je najbolj primerni pregledovalnik, kjer je mogoče pregledovati po več pogojih hkrati.

Pregledovalnik RIS poročil >>

RIS poročila

E-kompetentni državljan Slovenije danes

15.06

Podrobnejša analiza pokaže, da je razvitost specifičnih e-kompetenc je v Sloveniji izrazito nad povprečjem EU v skoraj vseh segmentih, razen pri starejših od 55 let, ki zaostajajo v vseh pogledih in tudi znižujejo primerjalni položaj Slovenije.   >>

Socialna omrežja 2011

08.06

Rezultati kažejo, da ima 60% anketirancev oblikovan profil na vsaj enem od številnih spletnih socialnih omrežij. Med temi prevladujejo mlajši, predvsem stari med 16 in 25 let (75%),  ženske (63% žensk v primerjavi s 57% moških), prebivalci iz naselji, ki imajo več kot 2000 prebivalcev, in srednje izobraženi (72%).   >>

Digitalni razkorak 2010

30.05

Internet še vedno v večji meri uporabljajo moški, mlajše osebe ter višje izobraženi, vendar se razlika zmanjšuje. Večino razlogov za neuporabo interneta v večji meri zaznavajo ženske, starejše osebe in manj izobraženi. Govorimo lahko o štirih skupinah neuporabnikov interneta, ki se razlikujejo predvsem glede na zanimanje za uporabo interneta, znanje pri uporabi ter skrb za varnost.   >>