RIS poročila

Naslov Šolajoči in uporaba IKT
Leto 2009
Uvod

Ugotovitve v pričujočem poročilu izhajajo iz podatkov, ki so bili pridobljeni s telefonsko anketo junij / julij 2008. Gre za pilotno raziskavo, ki bo služila kot osnova za raziskavo med šolajočimi, ki bo izvedena v letu 2009.

Povzetek
 • Ugotovitve v poročilu izhajajo iz podatkov, ki so bili pridobljeni s telefonsko anketo v  juniju in  juliju 2008.
 • Vsi anketirani šolajoči uporabljajo internet.
 • Med šolajočimi je 98% tedenskih uporabnikov interneta.
 • Med študenti je 87% takih, ki internet uporabljajo večkrat na dan, med srednješolci je 84% dnevnih uporabnikov in med osnovnošolci 55%.
 • Najpogosteje uporabljana IKT med šolajočimi je mobilni telefon – dnevno ga uporablja 99% študentov, 98% srednješolcev in 70% osnovnošolcev.
 • Vse tri skupine pogosto uporabljajo tudi osebni računalnik. Med osnovnošolci je 81% dnevnih uporabnikov, med srednješolci je 85% dnevnih uporabnikov računalnika in med študenti 90%.
 • Najpogosteje uporabljana IKT med poučevanjem je projektor (uporaba učiteljev) – tedensko uporabo poroča 60% anketiranih. 57% šolajočih poroča vsaj tedensko uporabo računalnika pri pouku/predavanjih, 25% jih poroča o vsaj tedenski uporabi interneta pri pouku/predavanjih.
 • IKT je najmanj pogosto uporabljana med poučevanjem osnovnošolcev, nekoliko bolj pogosto pa med poučevanjem srednješolcev. Pri poučevanju osnovnošolcev se IKT uporablja predvsem mesečno, medtem ko srednješolci poročajo, da se pri njihovem poučevanju IKT v relativno veliki meri uporablja nekajkrat tedensko.
 • Učitelji zelo redko uporabljajo virtualna učna okolja, kot so moodle, echo – 57% šolajočih je dejalo, da njihovi učitelji teh okolij nikoli ne uporabljajo.
 • Na internetu najpogosteje objavljajo gradiva učitelji/predavatelji študentov -  72% študentov poroča vsaj mesečno objavljanje gradiv na internetu (objava predavateljev).
 • Med anketiranimi študenti je skoraj šest desetin takih (59%), ki vsaj tedensko uporabljajo internet v šolskem okolju za učenje.
 • Vsaj tedensko internet za učenje doma uporablja 79% študentov.
 • Vsaj tedensko uporablja za učenje internet doma 82% vprašanih dijakov.
 • Med osnovnošolci je tretjina takih, ki tedensko uporabljajo internet za učenje doma.
Print