RIS poročila

Naslov Uporaba interneta- primerjava RIS-SURS 2008
Leto 2009
Uvod

Po podatkih ankete RIS internet uporablja več kot 60 % vprašanih. Med moškimi je 71% takih, ki uporabljajo internet, medtem ko je med ženskami delež uporabnic nekoliko nižji. Med uporabniki interneta je največji delež dnevnih uporabnikov interneta, ki slednjega uporabljajo večkrat dnevno. V splošnem lahko rečemo, da se s starostjo, delež uporabnikov interneta v starostnih skupinah niža.

Povzetek

 

  • Po podatkih SURS je v prvi polovici leta 2008 do interneta že dostopalo 64 % oseb v populaciji 10-75 let, enak delež beleži tudi anketa RIS.
  • V primerjavi z letom 2007 ostaja delež uporabnikov interneta v populaciji (10-75 let) nespremenjen.
  • Po podatkih SURS je v populaciji 58 %  rednih uporabnikov interneta oziroma 992,215 prebivalcev.
  • Po ocenah RIS je 100% starih od 10-15 let že uporabilo internet in ga uporabljajo vsaj mesečno.

 

Print