RIS poročila

Naslov Evalvacija stanja ter ukrepi za izboljšanje IKT­ pismenosti
Leto 2009
Uvod

Povzetek

Konkurenčnost družbe je odvisna od vrste faktorjev, med katerimi ima izobrazba (oziroma pismenost na različnih področjih) populacije nadvse pomembno vlogo. V tem okviru dobiva vse večji pomen tudi IKT oziroma informacijska pismenost. Informacijsko pismeni državljan zna digitalno komunicirati, uporabljati sodobne tehnologije in digitalna orodja, predvsem pa zna hitro in učinkovito poiskati, obdelati in uporabiti informacijo.

 

 

Print