RIS poročila

Naslov Nevarnosti, aktivnosti in spretnosti na internetu
Leto 2009
Uvod

Slovenski uporabniki interneta v splošnem ne odstopajo veliko od EU povprečja. Med aktivnosti, ki so v Sloveniji nadpovprečne, pa npr. sodi izmenjava P2P datotek. Posebej, ker v letu 2008 o tem poroča že skoraj 300 tisoč oseb. V tabeli je po državah prikazan delež populacije, ki je na internetu izvedel spodaj naštete dejavnosti.  

 

 

Prva slika prikazuje povprečne ocene mnenj o problematičnosti nevarnosti (1-ni problematična do 5 - zelo problematična), na katere lahko naletimo na internetu. Vse nevarnosti dosegajo visoke povprečne ocene.

 

Naslednja slika prikazuje povprečne ocene zaupanja uporabnikov v lastne spretnosti pri uporabi interneta (1-ne zaupam do 3-zelo zaupam).

 

 

Zadnja slika pa prikazuje kako uporabni se posameznikom zdijo načini učenja (1-povsem neuporabno do 5-zelo uporabno). 

 

Povzetek

Poleg pregleda intenzivnosti obiskovanja spletnih vsebin in storitev je telefonska raziskava RIS osvetlila tudi najbolj pogoste aktivnosti na spletu in s tem dopolnila vpogled, ki ga daje v tem pogledu Statistični urad oziroma Eurostat. Hkrati pa je osvetlila tudi vrsto potencialno škodljivih vsebin in storitev.

Print