RIS poročila

Naslov Blogi 2009
Leto 2009
Uvod

Blogi so v Sloveniji čedalje bolj priljubljeni, kljub temu, da so k nam prišli s precejšnjo zamudo - podobno kot prihajajo k nam z zamudo tudi spletna socialna omrežja (social networks). Bloge je leta 2008 bralo okoli skoraj 300 tisoč rednih uporabnikov spleta (10-74 let), lastnega pa je imelo okoli 44 tisoč oseb, kar so uradne ocene na osnovi ankete Statističnega urada, kar se ujema tudi z oceno na osnovi ankete RIS. Povečalo se je tudi število oseb, ki komentirajo bloge - v letu 2008 okoli 88 tisoč med uporabniki interneta, kar predstavlja 5 % vseh oseb starih med 10-74 leti oziroma 9 % rednih uporabnikov interneta.

V primerjavi z EU, kjer bloge bere 15 % celotne populacije, ustvarja in vzdržuje pa jih 4 %, jih  v Sloveniji očitno beremo nekoliko raje (17 %) kot je v povprečju EU, ustvarjamo pa jih v bistveno manjšem obsegu (le 2 % celotne populacije).

Povzetek

Poročilo pregleda in primerja podatke Statističnega urada, Eurostotata in PEW research centra, nato pa se osredotoči na telefonsko anketo RIS (n=878), 2008, ki se v osnovi ujema z drugimi viri, daje pa poglobljen uvid v blogerske aktivnosti: Nekaj pomembnejših ugotovitev:

  • Število obiskovalcev blogov se v Sloveniji naglo povečuje. Tako se je izkazalo, da 24,2 % uporabnikov interneta (v starosti od 10 do 74), kar pomeni okoli 281.000 oseb, bloge obiskuje vsaj mesečno (leta 2005 okoli 50.000). Pri tem je bloge vsaj enkrat obiskalo 42,5 % uporabnikov oz. okoli 452.000 oseb.
  • Veča se število uporabnikov, ki imajo lasten blog. Leta 2005 so imeli po ocenah RIS slovenski uporabniki interneta okoli 1.000 blogov, danes ugotavljamo, da ima lasten blog več kot 68.000 posameznikov (RIS anketa je bila opravljena kasneje kot SURS, hkrati pa telefonske ankete aktivnosti uporabnikov interneta nekoliko precenjujejo).
  • Izkazalo se je tudi, da okoli 102.000 oseb oz. več kot četrtina obiskovalcev bloga (26,9 %) razmišlja o postavitvi lastnega bloga.
  • Raziskava RIS je pokazala, in s tem potrdila druge tuje študije, da so predvsem mlajši uporabniki interneta intenzivni uporabniki ter ustvarjalci blogov:

Obiskovalci blogov so v največji meri stari med 16 in 34 let, intenzivni uporabniki interneta (večkrat dnevno ali skoraj vsak dan) ter šolajoči, in tisti, z višjo šolo ali več.

Največ tistih, ki imajo svoj blog, je starih med 16 in 34 let oz. povedano drugače, le 9,4 % lastnikov blogov je starejših od 35 let. Za lastnike je značilno, da zelo pogosto uporabljajo internet, kar 40 % lastnikov pa je šolajočih.

Pri pogostosti obnavljanja bloga se kaže, da ga najpogosteje obnavljajo šolajoči, stari med 25 in 34 let ter intenzivni uporabniki interneta.

Kaže, da se bo to stanje ohranilo tudi v prihodnosti, saj je od tistih, ki načrtujejo postavitev lastnega bloga 59,6 % starih med 16 in 34 let, 80,8 % jih internet uporablja večkrat dnevno, velja pa tudi, da so to povečini šolajoči ter tisti z višjo izobrazbo.

  • Vse to potrjujejo tudi podatki SURS – saj se je število uporabnikov, ki imajo lasten blog dvignilo s 16.451 v letu 2007 na 44.506 v letu 2008. Omenimo, da so razlike v dobljenih številkah med SURS in RIS posledica drugačne definicije uporabnika interneta.
  • Vse se potrjuje tudi s trendi iz tujine. Slovenija je presenetljivo blizu ZDA po deležu uporabnikov interneta, ki so že kdaj brali blog koga drugega, saj je (podatki PEW) v ZDA takih 33 %, v Sloveniji (podatki SURS) pa 29,8 % uporabnikov interneta. Predvsem je v Sloveniji manj lastnikov blogov, saj jih je v ZDA 12 %, v Sloveniji pa le 4,5 % uporabnikov. Vendar, kot smo že omenili, analiza RIS kaže na to, da se bo ta številka kmalu povečala.

 

Print