RIS poročila

Naslov Eurostat 2008: Primerjava Slovenije z EU
Leto 2009
Uvod

V Sloveniji je bila raziskava izvedena s telefonskimi in osebnimi intervjuji v obdobju februar – maj 2008.

V poročilu so prikazani podatki za obdobje 2003-2008, Slovenijo primerjamo z vsemi državami sodelujočimi v raziskavi, podrobneje pa so predstavljeni primerjalni podatki za naslednje države: Estonija, Avstirja, Italija, Madžarska (do leta 2007, v letu 2008 za to državo ni podatkov) ter skupino držav EU15 in EU25.

Povzetek

• V splošnem ugotavljamo, da se uporaba in dostop do interneta v Sloveniji gibljeta nekoliko pod povprečjem Evropske unije. Deleži uporabnikov interneta naraščajo počasneje kot je evropsko povprečje.

• Prav tako je nekoliko pod evropskim povprečjem (EU25 62 %; SI 59 %) delež gospodinjstev z dostopom do interneta. V obdobju od 2007 do 2008 je delež gospodinjstev z dostopom do interneta v Sloveniji zrasel le za eno odstotno točko, povprečje EU25 pa je bilo bistveon višje.

• Delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom do interneta v Sloveniji je enak povprečju EU25 (50 %).

• Najvišje deleže gospodinjstev z dostopom do interneta beležijo skandinavske države, tam deleži presegajo 80 %.

• Pri lokaciji dostopa do interneta je Slovenija nekoliko nad povprečjem pri dostopu v izobraževani instituciji (9 %), delovnem mestu 28 %, in drugje (10 %).

• Glede dostopa gospodinjstev je Slovenija še vedno pod povprečjem EU25 (55 %), še bolj pa zaostaja za povprečjem EU15 (57 %). V Sloveniji je delež posameznikov, ki dostopajo do interneta od doma 48 %.

Print
Tema: Eurostat 2008: Primerjava Slovenije z EU

Verjetno je omejeno rast pripisati predvsem "podeželskemu pragu", ki smo se približali v Sloveniji. Mesta in bližnja okolica so bolj ali manj pokrita, medtem ko pa se velik del podeželja še vedno bori za normalen DSL dostop do interneta. Za to bo pa treba verjetno kaj ukrenit z monopolom, ki ga ima Telekom... Zanimivo bi bilo primerjati Slovenijo s kakšno podobno državo, ki ima podobno razmerje urbaniziranega prebivalstva.

Telekom ima res največji tržni delež, hkrati pa je velikokrat edini ponudnik dostopa v ruralnih delih. Ostalim se to, zaradi majhnega števila potencialnih naročnikov, ne splača..