RIS poročila

Naslov E-bančništvo: uporabniki interneta 2000/2001
Leto 2000
Povzetek

 

  • V raziskavi RIS iz leta 1999 smo ugotovili, da je bančno poslovanje preko interneta uporabljalo 7% mesečnih uporabnikov, pri čemer je prednjačila SKB banka. V letu 2000 se je delež uporabnikov e-bančništva v grobem podvojil. Tako je delež uporabnikov e-bančništva presegel delež uporabnikov interneta, ki preko interneta opravljajo nakupe, kar je vsekakor nenavadno, pa tudi simptomatično za slovenske razmere.
  • Večina uporabnikov elektronskega bančništva ga uporablja pri Novi Ljubljanski banki (NLB), katere delež med uporabniki že presega polovico, izstopata še deleža SKB banke ter Nove kreditne banke Maribor (NKBM).
  • Delež NLB je po nekaj letnem zaostajanju v drugi polovici leta narasel na dobro polovico uporabnikov e-bančništva, tako je NLB na področju e-bančništva presegla delež, ki ga ima ta banka tudi sicer med uporabniki interneta.
  • Zadovoljstvo z bančnim poslovanjem se je v drugi polovici leta povečalo in so ga anketiranci v povprečju ocenili s 4,00 na lestvici od 1 (povsem nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen), v prvi polovici leta pa z 3,91. Zadovoljstvo se je zvišalo predvsem zaradi večjega zadovoljstva uporabnikov internet storitev NLB.
  • Uporabniki interneta, ki obiskujejo tudi strani slovenskih bank so z vsebino in kvaliteto spletnih strani vodilnih bank v povprečju zelo zadovoljni (ocena 4,00) zadovoljstvo pa je malo nižje glede izgleda in oblikovanja teh spletnih strani, ocena (3,74).
  • Namere o bodoči uporabi bančnega poslovanja med mesečnimi uporabniki interneta so bile v prvi polovici leta izredno visoke, v drugi polovici pa so se rahlo znižale na račun tistih, ki so svoje namere uresničili. Skoraj nedotaknjeno je ostalo jedro približno polovice uporabnikov interneta, ki še ne razmišljajo o uporabi e-bančništva. Tako se je delež uporabnikov elektronskega bančništva v drugi polovici leta povečal na račun tistih, ki so v prvi polovici leta o tem še razmišljali.

 

Print

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF