RIS poročila

Naslov Uporaba interneta - gospodinjstva 2002/1 (Podrobna analiza: vprašalnik Eurostat in vprašalnik RIS)
Leto 2002
Povzetek

Rezultati temeljijo na reprezentativni telefonski anketi v juniju 2002. Anketni vprašalnik, na katerega je odgovarjalo 1,500 oseb, je bil razdeljen na dva dela. V prvi del je bilo vključenih 343 uporabnikov interneta v zadnjih treh mesecih, od tega je 337 takih, ki uporabljajo internet mesečno, v drugi del pa je bilo vključenih 234 mesečnih uporabnikov interneta.

Povzamemo lahko naslednje osnovne ugotovitve:

-Več kot polovica uporabnikov interneta vsaj občasno uporablja internet za iskanje splošnih informacij (87 %), za e-pošto (86 %), za osebne potrebe (85 %), za raziskovalno delo (85 %), za zabavo (84 %), za izobraževanje (77 %), za iskanje informacij o izdelkih ali storitvah (74 %), za poslovne potrebe (64 %), za informiranje o lokalnem dogajanju (56 %), ter za aktivnosti povezane z delom (55 %).

-Manj kot polovica uporabnikov interneta pa vsaj občasno uporablja internet za branje spletnih časopisov (47 %), za prenašanje glasbe (44%), za igranje iger (42 %), za ftp ali chat (31 %) in telefoniranje (10 %), za obiskovanje erotičnih vsebin (26 %), za rezervacije hotelskih sob ali potovanj (25 %), za iskanje zaposlitve (25 %), za storitve vezane na zdravje (17 %), za nakupovanje oziroma naročanje (17 %), za poslušanje radia (17 %) ter za gledanje televizije (10 %) in za borzno posredništvo (8 %).

-Prejemanje nezaželenih reklamnih sporočil po e-pošti (56 %) in računalniških virusov (40 %) predstavljata velik varnostni problem, medtem ko v primeru zlorab izstopa zasvojenost z internetom in vdor v tuja gesla, čeprav se problem z leti manjša.

-Spletna stran Matkurja ima sredi leta 2002 največji mesečni doseg, sledijo: Najdi.si, Mobitel, Siol.net in TIS, ki presegajo 30 % mesečno obiskanost.

-Povprečni odstotek porabljenega časa na slovenskem spletu se je v dveh letih povečal iz 37 % na 53 % vsega časa porabljenega na spletu, medtem ko se je povprečna poraba časa za strani na ameriških strežnikih v petih letih zmanjšala iz 52 % na 18 %.

- Čeprav obstaja močno strinjanje s tem, da se je vse življenje potrebno izobraževati, se izobraževanje na daljavo redko uporablja (18 %). Čeprav je pripravljenost za e-izobraževanje razmeroma visoka (61 %), pa prevladuje mnenje, da takšen način izobraževanja ni enakovreden izobrazbi pridobljeni na klasičen način (58 %).

- Poznavanje različnih primerov zlorab ali zasvojenosti se je v povprečju zmanjšalo, le posojanje gesel za dostop do interneta je v primerjavi z letom 1998 ostalo na enakem nivoju.

Print