RIS poročila

Naslov Spletna obiskanost 2002/1
Leto 2002
Povzetek

Rezultati temeljijo na reprezentativni telefonski anketi v juniju 2002. Anketni vprašalnik, na katerega je odgovarjalo 1.500 oseb, je bil razdeljen na dva dela. V prvi del je bilo vključenih 343 uporabnikov interneta v zadnjih treh mesecih, od tega je 337 takih, ki uporabljajo internet mesečno, v drugi del pa je bilo vključenih 234 mesečnih uporabnikov interneta.

Povzamemo lahko naslednje osnovne ugotovitve:

  1. V celoti gledano med najbolj obiskanimi predstavitvami tudi tokrat ni bilo večjih sprememb. Glede mesečne obiskanosti še naprej izstopajo:
    • Matkurja mesečni doseg med aktivnimi uporabniki interneta, sledi Najdi.si (ki tokrat beležita izjemen skok), Mobitel in Siol.net (ki tokrat beležita določen porast),
    • in TIS - 30 % (ki ne beleži rasti).
  2. Med spremembami vodilnih strani opazimo še naslednja povečanja: pri Slowwwenia.com, Email.si, 24ur.com in Arnes. Med novimi stranmi, ki so se približale 5 % dosegu, pa tokrat najdemo: Slo-tech, Banka Slovenije, Državni zbor RS, Vlada RS, prav tako pa se povečuje število spletnih strani, ki presegajo 10 % mesečno obiskanost.
  3. V smislu prepoznavnosti imata spletni strani Matkurja in Siol.net največjo prepoznavnost, medtem ko v smislu obiskanosti vsaj enkrat ter občasne obiskanosti izstopa Matkurja. Glede tedenske in dnevne obiskanosti prevladujeta Matkurja in Najdi.si.
  4. Tuje spletne predstavitve (izjema je le Yahoo) z vstopanjem novih uporabnikov, ki ne znajo angleško, izginjajo.
  5. Obstaja relativno nizka obiskanost on-line novic: Delo, Večer in Dnevnik, ki so v skupini s približno 10 % mesečnih dosegom, pa tudi Finance in Mladina. Le pri spletni predstavitvi 24.com je opaziti večji doseg, kar pa je v veliki meri učinek velike promocije.
  6. Absolutna obiskanost zaradi večanja števila uporabnikov narašča praktično pri vseh predstavitvah.

 

Print