RIS poročila

Naslov Najbolj obiskane spletne strani- zima 1999/2000
Avtor Vasja Vehovar
Leto 2000
Povzetek
WWW stran obiskuje mesecno
Mat'kurja 36%
Telefonski imenik Slovenije 29%
ARNES 26%
Mobitel 21%
SiOL 21%
Univerza v Ljubljani 14%
HMZS 13%
Borza Vrednostnih Papirjev 12%
SloWWWenia 12%
COBISS 12%
Telekom Slovenije 11%

Odstotek uporabnikov Interneta, ki mesecno obiscejo stran

Primer interpretacije: 36% vseh aktivnih uporabnikov Interneta (to je cca. 250.000 oseb) je izjavilo, da mesecno obiskuje strani Matkurje.com.

Poleg zgornjih strani, ki so v vsaki meritvi presegle 10% obiskanost, so 5% obiskanost vsaj obcasno dosegle se spodnje predstavitve:

Univerza v Mariboru, APP, PIRS, 24ur.com, GZS, CVI, RTV Slovenija, Microsoft Slovenija, Salomon, KISS, Delo, SKB, Ljubljanski kinematgrafi, Jerovsek Computers, Dnevnik, Vecer, Kompas, EON, Rumeni Internet, Avto.net, GV-IN, Infomediji/Pasadena, IJS,Nova Ljubljanska banka, Si21, Zavod za zaposlovanje, Tucows.siol.net, DZS.

OPOMBA: Ocene za nekatere ostale strani so razvidne iz uvrstitve v Si Splet. Ocene temeljijo na telefonskih anketah 1000-1200 aktivnih uporabnikov Interneta. Upostevati velja, da je v Sloveniji v zacetku leta 2000 okoli 250.000 aktivnih uporabnikov Interneta. Ankete se izvajajo permanentno od oktobra 1999. Za vecino strani je bilo opravljenih po vec merjenj. Intervali zaupanja pri posamicnem merjenju so v vsako smer siroki okoli 2% pri najmanj obiskanih straneh in 5% pri najbolj obiskani strani, vendar so zaradi veckratnih merjenj ocene razmeroma stabilne.

Print