RIS poročila

Naslov Podjetja: E-bančništvo 2000/1
Leto 2000
Povzetek

Podatki temeljijo na vsakoletni telefonski anketi RIS med 1000 podjetji konec leta 2000 (november/december). Podroben opis metodologije je še v teku, vendar gre za povsem enak pristop kot prejšnja leta, kar je podrobno opisano na ris.org.

Podjetja so bila obravnavana v štirih velikostnih skupinah: velika, srednja, mala in mikro – vsaka skupina je predstavljena v vzorcu z okoli 300 podjetji. Pri velikih podjetjih smo posebej obravnavali največjih 100 podjetij in v primeru posebnosti dopolnili komentar z njihovo specifičnostjo. V nekaterih primerih so podatki projicirani na ciljno populacijo okoli 20.000 slovenskih podjetij, na kar vsakič eksplicitno opozorimo z opombo, da smo uporabili populacijske uteži. V ostalih primerih prikazujemo neutežene podatke, kjer imajo večja podjetja seveda večjo težo.

Nadvse pomembno je upoštevati, da so v anketi odgovarjali direktorji oziroma osebe, odgovorne za informatiko, in ne osebe, odgovorne za finance ali računovodstvo.

Vsebinsko lahko povzamemo naslednje ugotovitve:

Prehod na elektronski plačilni promet se odvija bistveno počasneje, kot so to načrtovala podjetja v letu 1999, kar velja tako za prehod na APP kot tudi na sistem bank.

Konec leta 2000 so bile napovedi optimistične in večina podjetij načrtuje prehod na bančni elektronski plačilni promet v letu dni, kljub temu da so imela podjetja podobne (neuresničene) napovedi že za konec leta 1999.

Glede na zadovoljstvo z elektronskim plačilnim prometom preko APP in tistim preko poslovnih bank podjetja ne kažejo bistvene razlike. V obeh primerih je zadovoljstvo razmeroma visoko, okoli 4, na skali od 1 do 5.

V primerjavi s prejšnjim letom je bistveno upadla lojalnost bankam. Večina podjetij bi v primeru boljše ponudbe elektronskega plačilnega prometa zamenjala banko. Večina podjetij je tudi seznanjena s ponudbami drugih bank in večja podjetja nameravajo poslovati prek dveh ali več bank.

Po mnenju podjetij je NLB najbolj razvila e-bančništvo, le v skupini 100 največjih podjetij še vedno postavljajo na prvo mesto SKB, ki je v lanski anketi izstopala med vsemi podjetji.

Prehod elektronskega plačilnega prometa od APP na poslovne banke je potekal – kljub zaostanku za načrti - razmeroma gladko, posebej pri velikih podjetjih. Največ zaslug za gladek prenos elektronskega plačilnega prometa od APP k banki podjetja pripisujejo svoji banki in tudi APP. Nižje so ocenjeni Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in Vlada RS. pri čemer je seveda treba upoštevati, da z navedenimi institucijami (vsaj informatiki) v podjetji niso prihajali v neposreden stik, pri Vladi pa je seveda prisoten negativni refleks, ki nastopa pri ocenjevanju kateregakoli področja.

Print

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF