RIS poročila

Naslov Podjetja: Telekomunikacije 2002
Leto 2002
Povzetek

Raziskava RIS2002 podjetja je bila izvedena konec leta 2002 in nadaljuje raziskave RIS 1996-2001. V tokratno telefonsko anketo med 1.153 podjetji so bila vključena vsa podjetja oziroma družbe, izvzeti so bili samostojni podjetniki, javne organizacije in drugi ne-poslovni subjekti.

 

 

Osnovni rezultati kažejo, da se je predvsem v velikih podjetjih povečala uporaba sistemov za videokonference, tako z ISDN kot z IP protokoli in tako sobnih kot namiznih sistemov, kar vse pa se močno razlikuje glede na velikost podjetij.

Prav tako je vse večje zanimanje za Internet telefonijo, čeprav tudi podjetja, ki internet telefonijo uporabljajo, na ta način opravijo manjšino svojih mednarodnih pogovorov.

Znaten del podjetij razmišlja o posredovanju poslovnih informacij in m-prodaj preko mobilnih protokolov, javnih kioskov, bankomatov ipd. Pri tem obstajajo večje razlike glede na velikost podjetja.

Podobne razlike glede velikosti obstajajo tudi glede rabe klicnega centra za komunikacijo, kjer prevladujejo centri z eno ali dvema postajama.

Posebej velja izpostaviti ustavljeno širitev in slabo poznavanje pojmov “protokol ATM” in “elastična omrežja”. Stagnira tudi uporaba extraneta.

Print