RIS poročila

Naslov Podjetja: Računalniška oprema 2002
Leto 2002
Povzetek

Raziskava RIS2002 podjetja je bila izvedena konec leta 2002 in nadaljuje raziskave RIS 1996-2001. V tokratno telefonsko anketo med 1.153 podjetji so bila vključena vsa podjetja oziroma družbe, izvzeti so bili samostojni podjetniki, javne organizacije in drugi ne-poslovni subjekti.

Osnovni rezultati kažejo, da se je delež uporabnikov računalniške opreme med redno zaposlenimi povečal. Na splošno pa lahko rečemo, da v večjih podjetjih računalniško opremo uporablja manj zaposlenih kot v manjših podjetjih. Raziskava je tudi pokazala, da je v vseh tipih podjetij naraslo povprečno število osebnih računalnikov na zaposlenega. Povečalo se je tudi število podjetij, ki imajo intranet ter računalnike in terminale povezane v enotno omrežje.

Povečali pa so se tudi vdori v računalniška omrežja, ki so v primerjavi s prejšnjim letom pogostejši, saj o vdoru v zadnjem letu poroča že npr. četrtina malih podjetij. Opažamo tudi velik porast uporabe požarnih zidov.

Največ slovenskih podjetij ima na vsaj enem računalniku nameščeno programsko oprema za osnovno dejavnost (81 %), okoli 65 % podjetj ima na vsaj enem računalniku nameščeno programsko opremo za knjigovodstvo, prodajo in nabavo ter skladiščenje. Programsko opremo za podporo odločanju pa ima na vsaj enem računalniku 30 % slovenskih podjetij.

Podobno ugotavljamo, da je na računalnikih, ki jih imajo slovenska podjetja, na 55 % računalnikov inštalirana programska oprema za osnovne dejavnosti, na 30 % računalnikov je inštalirana programska oprema za prodajo in nabavo, 26 % za knjigovodstvo/računovodstvo, 22 % za skladiščenje, 18 % za statistično obdelavo, 16 % za kadrovske evidence, 10 % za DTP/design, 9 % za podporo odločanju.

Print