RIS poročila

Naslov Podjetja: Vrednotenje e-poslovanja 2003
Leto 2003
Uvod

Povzetek

V juniju 2003 je telefonska raziskava (n=755) med podjetji, ki uporabljajo e-poslovanje, obravnavala problematiko vrednotenja (evalvacija oziroma evaluacija) projektov e-poslovanja.

  • Dve tretjini slovenskih podjetij navajata uporabo e-poslovanja. Od tega približno dve tretjini podjetij uporabljata e-poslovanje za notranje poslovanje (B2E), podobno velja za poslovanje s podjetji/organizacijami (B2C). Za poslovanje s potrošniki (B2C) in poslovanje z državno upravo (B2A) uporablja e-poslovanje dobra tretjina podjetij z e-poslovanjem. 
  • Med podjetji, ki imajo e-poslovanje, jih polovica navaja vsaj en projekt nad 1 milijon SIT. Večina teh projektov je v okviru notranjega e-poslovanja. Tretjina podjetij poroča o projektu 1 do 5 milijonov, slaba desetina o projektu 5-10 milijonov in desetina nad 10 milijonov. 
  • Zadovoljstvo s projekti e-poslovanja je izjemno visoko; e-poslovanje je v prvi vrsti skrajšalo trajanje in izboljšalo kakovost poslovnih procesov. 
  • Med podjetji, ki imajo vsaj en projekt nad 1 milijon, jih 13 % tudi vrednoti (evalvira) projekte e-poslovanja, dve tretjini podjetij pa o tem sploh še nista razmišljali. 
  • Najpogostejše metode za vrednotenje e-poslovanja so neformalne metode, sledi donosnost investicij (ROI) in analiza stroškov in koristi (CBA); večinoma pa se uporablja več metod. 
  • Stališča do vrednotenja so v splošnem neizoblikovana, čeprav podjetja izražajo izrazit interes po uporabi formalnih metod ter po izobraževanju s tega področja. 
  • Med dejavniki, ki vplivajo na vrednotenje e-poslovanja, najdemo najpogosteje velikost podjetja, stopnjo prisotnosti IT v podjetju, velikost projektov in sektor podjetij.

 

Print