RIS poročila

Naslov Mobilna telefonija 2003
Leto 2003
Uvod

Povzetek

Rezultati raziskave temeljijo na reprezentativni anketi, ki je potekala po mobilnih telefonih v septembru 2003. V anketo so bili vključeni 103 uporabniki mobilne telefonije. V nadaljevanju podajamo ključne ugotovitve:

· Stopnja odgovorov na anketo je bila 50 %. Večino anketirancev smo prestregli doma (71 %), desetino na nekem javnem mestu.

· Tretjina respondentov opravi v tipičnem dnevu 1-5 pogovorov, tretjina 5-9 pogovorov, tretjina pa več kot 10 pogovorov.

· Večina (85 %) uporablja samo eno SIM kartico, 13 % jih uporablja dve kartici. Večina uporabnikov (75 %) uporablja samo en GSM aparat, 20 % jih uporablja dva aparata.

· Petina respondentov ima aparat, ki ni starejši od pol leta, tretjina ima aparat, ki je star od pol do enega leta, tretjina ima aparat, ki je star od enega do dveh let, petina pa ima starejšega od dveh let.

· Le nekaj uporabnikov (manj kot 10 %) je razmišljalo o menjavi mobilnega operaterja.

· Med uporabniki mobilnega telefona jih 17 % ne poseduje stacionarnega telefona.

· Med storitvami mobilne telefonije največ uporabnikov uporablja tiho zvonjenje (84 %), sledi preusmeritev klicev (48 %). MMS sporočila pošilja 25 % uporabnikov, okrog 10 % uporabnikov fotografira z mobilnim telefonom in preko mobilnega telefona dostopa do interneta in do storitev Planet.

· Skoraj vsi uporabljajo SMS storitev (94 %), med uporabniki SMS storitev jih 60 % pozna SMS info, od tega jih je omenjeno storitev že uporabila slaba polovica uporabnikov (43 %).

· Med uporabniki mobilne telefonije jih tretjina uporablja internet (33 %). Med njimi jih več kot polovica uporablja internet večkrat dnevno.

· Iz ocen stališč do mobilne telefonije je razvidno, da imajo uporabniki aparat vedno pri sebi in da jim pomeni tehnično napravo za klicanje. S trditvami: brez mobilnega aparata se počutim odrezanega od sveta, izgled mobilnega aparata je zame zelo pomemben in ob uporabi mobilnega aparata se zabavam, se uporabniki niti ne strinjajo niti se strinjajo. S tem, da je pomembno, kako drugi ocenjujejo njihov mobilni aparat, se uporabniki bolj ne strinjajo kot pa strinjajo.

· S pomočjo faktorske analize smo stališča do uporabe mobilne telefonije preoblikovali v 3 faktorje – dimenzije, in sicer: funkcionalno rabo mobilnega telefona, emocionalno rabo mobilnega telefona in »image« rabo mobilnega telefona. Več o faktorjih v nadaljevanju poročila.

· Z razvrščanjem v skupine smo oblikovali tri skupine uporabnikov, in sicer: funkcionalne uporabnike, ki brez telefona ne bi mogli shajati, intenzivne emocionalne uporabnike, ki so navezani na svoj telefon in ki skrbijo za izgled telefona ter manj intenzivne uporabnike, ki jim telefon pomeni funkcionalno napravo, vendar bi brez te naprave lahko živeli.

Print