RIS poročila

Naslov Gospodinjstva: E-nakupovanje 2004/1
Leto 2004
Povzetek

Junijska analiza RIS 2004 -na osnovi reprezentativnih telefonskih anket -o e-nakupovanju končnih potrošnikov nakazuje nadaljevanje trendov 1998-2003, v osnovi se je obseg on-line nakupov v dveh letih (2002-2004) v grobem podvojil. 

Celotni obseg on-line potrošnje se ocenjuje na okoli 0.2-0.4% končne potrošnje, kar je seveda skromno v primerjavi z najrazvitejšimi gospodarstvi, kjer je on-line prodaja dosegla že skoraj 2% končne potrošnje. 

Znano je, da mednarodne raziskave konsistentno kažejo, da je v Sloveniji e-nakupovanje glede na siceršnjo razvitost informacijske tehnologije, razmeroma skromno. Tako tudi zadnja raziskava kaže, da v letu dni opravi on-line nakup le okoli 20% aktivnih uporabnikov interneta.

Ob razmeroma hitri rasti domače on-line prodaje pa je še vedno videti, da se glavnina vrednosti on-line nakupov opravi v tujini.

Nakupne namere za naslednjih 6 mesecev zagotavljajo podobno rast tudi v prihodnje.Seveda pa lahko dobra ponudba trende bistveno spremeni. Analize namreč kažejo, da kakih specifičnih razlogov za zadržanost slovenskih kupcev pravzaprav ni. On-line prodaja ima zato razmeroma velik potencial, posebej zato, ker med najbolj obiskanimi on-line trgovinami v Sloveniji še vedno pogrešamo dva glavna on-line profila: knjige in glasbo.  

Tudi v letu 2004 namreč med najbolj obiskanimi slovenskimi trgovinami še naprej izstopa predvsem kataloška prodaja, kot npr. Neckermann in Quelle, ter nekatere on-line trgovine iz drugih področij.

Print