RIS poročila

Naslov Gospodinjstva: Spletno oglaševanje in spletne motnje 2002
Leto 2002
Povzetek

Rezultati temeljijo na reprezentativni telefonski anketi v juniju 2002. Na anketni vprašalnik je odgovarjalo okoli 1.500 oseb. Povzamemo lahko naslednje osnovne ugotovitve:

  • Mesečne uporabnike interneta zelo motijo oglasi, ki se pojavijo v novem oknu (pop-up) - 49 %, posebej so nezaželena komercialna e-sporočila (spam) - 60 %, manj moteči so animirani oglasi (bannerji) - 35 % na spletnih straneh. Motnja zaradi nezaželenih komercialnih e-sporočil ter motnja zaradi oglasov na internetu v primerjavi s prejšnjimi leti hitro narašča. Velike razlike nastajajo tudi v pogledu sociodemografskih segmentov.
  • Relativni delež tistih, ki prejemajo nezaželena komercialna e-sporočila, se je v primerjavi z letom 2000 povečal od 30 % na 39 %.
  • Leta 2002 je dve petini (39 %) uporabnikov interneta (222.000 oseb) že prejelo kakšno spam sporočilo, medtem ko mesečno prejme spam 29 % vseh uporabnikov interneta.
  • Mesečni uporabniki interneta, ki prejemajo spam večkrat dnevno, prejmejo dnevno v povprečju po 12 spam sporočil; tisti, ki prejemajo spam skoraj vsak dan ali nekajkrat tedensko v povprečju prejmejo po 10 spam sporočil tedensko; tisti, ki jih prejemajo spam nekajkrat mesečno pa v povprečju prejmejo po 7 spam sporočil na mesec. Povprečje med vsemi uporabniki interneta (570.000) je 20 spam sporočil mesečno, skupaj torej 11 mio.
  • Mesečni uporabniki interneta, ki pregledujejo e-pošto večkrat dnevno, prejmejo dnevno v povprečju 8 e-sporočil; tisti, ki pregledujejo e-pošto skoraj vsak dan ali nekajkrat tedensko v povprečju prejmejo po 9 e-sporočil tedensko; tisti, ki jo pregledujejo e-pošto nekajkrat mesečno pa v povprečju prejmejo po 7 e-sporočil na mesec. Povprečje med vsemi uporabniki interneta (570.000) je 92 e-sporočil mesečno, skupaj torej dobrih 52 mio.
  • Odstotek nezaželenih e-sporočil med vsemi e-sporočili predstavlja 21 % vseh e-sporočil. V primerjavi z letom 2000 se je ta odstotek močno povečal (leto 2000 - 10 %). Slovenski uporabniki torej prejmejo 52 mio. elektronskih sporočil, od tega 11 mio. spamov, v letu 2001 pa so prejeli 10 mio. elektronskih sporočil, od tega 1 mio. spamov.
  • Opaznost spletnih oglasov je lahko merjena tudi z njihovim priklicem. Opaznost spletnega oglasa za spletno anketo RIS'2001, za katerega je bilo izvedenih okoli 10 mio. prikazov na prek 300 največjih slovenskih spletnih straneh se odraža v (skromni) 10 % priklicu med uporabniki interneta v splošni populaciji.

 

Print