RIS poročila

Naslov Uporaba interneta - gospodinjstva 2002/2 (Primerjava definicij)
Leto 2002
Povzetek

Rezultati temeljijo na telefonski anketi gospodinjstev, december 2002.

 

Standardne ankete RIS – in podobno tudi ankete CATI in SJM – kažejo, da število mesečnih uporabnikov interneta v Sloveniji stagnira že skoraj eno leto okoli 570.000. V populaciji 15 let in več bi to pomenilo 32 % in znatno zaostajanje za EU. Res pa je, da se v EU uporablja drugačne definicije, ki ne omogočajo neposredne primerjave. Po drugi strani pa dva vprašalnika EU (Eurostat, Eurobarometer) izvedena v anketah RIS kažeta za Slovenijo hitro rast in bistveno večje število uporabnikov interneta – 810.000, s čimer znaša v populaciji 15 let in več delež za Slovenijo 45 % (december 2002), za EU pa 51 % (junij 2002, Flash Eurobarometer). Navedenim ocenam v prid govori tudi delež gospodinjstev z dostopom (Slovenija 38 % december 2002, EU 41 % junij 2002 Eurobarometer). Jasnejši odgovori bodo možni, ko bodo znani junijski rezultati raziskave Eurostat ter decembrski rezultati raziskave Flash Eurobarometer kot tudi nadaljnje ocene za Slovenijo, posebej ocene projekta SIBIS+.

 

Standardne ankete RIS – in podobno tudi ankete CATI in SJM – kažejo, da število mesečnih uporabnikov interneta v Sloveniji stagnira že skoraj eno leto okoli 570,000. V populaciji 15 let in več bi to pomenilo 32 % in znatno zaostajanje za EU. Res pa je, da se v EU uporablja drugačne definicije, ki ne omogočajo neposredne primerjave. Po drugi strani pa dva vprašalnika EU (Eurostat, Eurobarometer) izvedena v anketah RIS kažeta za Slovenijo hitro rast in bistveno večje število uporabnikov interneta – 810.000, s čimer znaša v populaciji 15 let in več delež za Slovenijo 45 % (december 2002), za EU pa 51 % (junij 2002, Flash Eurobarometer). Navedenim ocenam v prid govori tudi delež gospodinjstev z dostopom (Slovenija 38 % december 2002, EU 41 % junij 2002 Eurobarometer). Jasnejši odgovori bodo možni, ko bodo znani junijski rezultati raziskave Eurostat ter decembrski rezultati raziskave Flash Eurobarometer kot tudi nadaljnje ocene za Slovenijo, posebej ocene projekta SIBIS+.

Izpostavimo lahko še naslednje:

· V decembrski raziskavi se v pogledu števila uporabnikov interneta soočamo z eno večjih metodoloških težav pri dosedanjem raziskovanju RIS. Velike razlike pri ocenah o številu uporabnikov interneta namreč ostajajo nepojasnjene. K problemu nemalo prispeva tudi EU, ki v svojih ključnih raziskavah (Eurostat, Eurobarometer) uporablja različni definiciji, pri čemer sta obe precej zapleteni.

· Po evropski definiciji Flash Eurobarometer je v populaciji nad 15 let v decembru 2002 v Sloveniji 45 % uporabnikov interneta, primerljiva projekcija evropskega povprečja za EU pa kaže 52-54 %, kar bi pomenilo znatno izboljšanje položaja Slovenije. Še junija 2002 je bilo namreč, po primerljivih definicijah, v populaciji nad 15 let v Sloveniji 34 % uporabnikov, v EU pa 51% uporabnikov. Po EU definicijah torej v Sloveniji več kot 800,000 oseb izjavlja, da uporablja internet vsaj na eni lokaciji. Na drugi strani pa po standardni RIS-ovi definiciji »Ali uporabljate internet?« delež uporabnikov interneta v zadnjih 12 mesecih povsem stagnira na slabih 600.000 uporabnikov, kar velja tudi za meritve družbe CATI in SJM.

· Dostop do interneta ima 38 % vseh slovenskih gospodinjstev (t.j. 243.000 gospodinjstev) od preostalih 62 % pa jih 39 % (237.000) o dostopu še ne razmišlja, 11 % (77.000) jih bo pridobilo dostop v naslednjih 6 mesecih, nadaljnjih 12 % (70.000) pa o tem že razmišlja.

· Dostop do interneta od doma ima 65 % mesečnih uporabnikov interneta. Osebni dostop do interneta od doma (lastno uporabniško ime in geslo za dostop od doma) ima 41 % uporabnikov interneta.

· Najpogostejša naprava dostopa do interneta v gospodinjstvu je osebni računalnik (96 %), vedno višji pa je tudi delež gospodinjstev, ki - zgolj s specifičnimi aplikacijami - dostopajo preko mobilnega telefona (18 %), pri čemer to seveda ni glavni dostop.

· Le odstotek (nekaj tisoč) slovenskih gospodinjstev za svoj glavni dostop do interneta uporablja izključno alternativne naprave in ne osebni ali prenosni računalnik (npr. mobilni telefon, digitalna TV...).

Print