RIS poročila

Naslov Gospodinjstva: Ponudniki dostopa 2002/2
Leto 2002
Povzetek

Konec leta 2002 ima 38 % gospodinjstev dostop do interneta, s čimer se Slovenija bliža povprečju EU (41 % v juniju 2002), ki ga je pred časom tudi že presegala. S širjenjem dostopa se povečuje tudi absolutno število gospodinjstev pri skoraj vseh ponudnikih. V pogledu relativnih deležev se na račun Siola - sicer zelo počasi in postopno - dolgoročno manjšajo deleži vseh ponudnikov na čelu z Arnesom. Izjema je bil pojav Voljatela, ki pa ima povsem specifično strukturo uporabnikov.

Opazno je naraščanje hitrih dostopov, ki imajo - podobno kot v EU - že več kot tretjinski delež. Čeprav o zamenjavi s hitrejšim dostopom razmišlja skoraj polovica gospodinjstev z dostopom, je pri naraščanju tovrstnih namer prišlo do določene stagnacije. Vsekakor pa ostajajo nadvse visoke namere do dostopa novih gospodinjstev, saj poleg 38 % gospodinjstev, ki že imajo dostop, nadaljnja tretjina gospodinjstev o dostopu ne razmišlja, desetina pa načrtuje priklop v naslednjih šestih mesecih. Pri tem se razmerja med ADSL, ISDN in kabelskim dostopom hitro spreminjajo.

Print