RIS poročila

Naslov Podjetja: E-bančništvo 2002
Leto 2002
Povzetek

Podatki temeljijo na reprezentativni telefonski anketi RIS med slovenskimi podjetji, ki je bila izvedena v novembru/decembru 2002 (n=1.153).

E-bančništvo uporablja že več kot 91 % podjetij (97 % velikih podjetji, 83,6 % mikro podjetji); majhna podjetja bistveno ne zaostajajo za velikimi.

  • Podjetja v dveh tretjinah primerov uporabljajo eno samo banko, prek katere opravljajo elektronski plačilni promet,
  • Med podjetji jih 71 % napoveduje, da bo število bank, prek katerih opravljajo plačilni promet v prihodnje ostalo enako; v preostalih pa prevladuje delež tistih, ki bodo število bank večali,
  • Največji tržni delež zavzema NLB, in predvsem kot glavna banka in manj kot druga banka (med tretjino podjetij, ki poslujejo prek več kot ene banke). Druga najpomembnejša glavna banka med anketiranimi podjetji je SKB Societe Generale, sledita pa še NKBM ter A - Banka,
  • Opažamo znatno lojalnost svoji glavni banki, saj v večini primerov podjetja kot banko, ki je najbolj razvila e-bančništvo navajajo kar svojo glavno banko.
  • Zadovoljstvo z izvajanjem plačilnega prometa prek e-bančništva izredno visoko (povp. 4,1). Prevladuje tudi mnenje, da poteka plačilni promet preko poslovnih bank bolje kot preko bivše APP.
  • Tudi zadovoljstvo z aplikacijami za e-bančništvo je visoko (povp. 4 (glavna banka) in 3,7 (druga banka)), čeprav nekoliko nižje kot splošno zadovoljstvo z e-bančništvom (povp. 4,1). Ob tem se pojavljajo večje razlike med produkti, ponekod tudi med različnimi produkti znotraj ene banke (NLB in delno tudi pri SKB Societe Generale).
  • Delež transakcij, ki potekajo prek e-bančništva je izredno visok - 64 % podjetij, ki uporabljajo e-bančništvo, na ta način izvede vse svoje transakcije.
  • Skoraj vsa podjetja uporabljajo e-bančništvo za tolarski plačilni promet, veliko tudi devizni plačilni promet, nekoliko manj pa so zanimive ostale storitve. Pomembna komponenta storitev e-bančništva je tudi informiranje o ponudbi.
  • Lojalnost glavni banki je med podjetji izredno visoka in se je v primerjavi z letom 2000 (z izjemo dveh bank) še povečala. V povprečju bi 30 % podjetij zamenjalo banko, če bi konkurenčna banka ponudila boljše storitve e-bančništva.
  • Za povečanje uporabe e-bančništva bi veljalo uvesti enoten sistem e-bančništva in povečati varnost e-poslovanja; država pa bi morala povečati svojo vlogo na področju informiranja, izobraževanje in vzpodbud.

 

Print

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF