RIS poročila

Naslov Gospodinjstva: E-bančništvo 2002/2
Leto 2002
Povzetek

V decembru 2002 je bila izvedena reprezentativna telefonska anketa RIS (n =1.752, 10-75 let), v kateri je bila podrobno analizirana tudi uporaba e-bančništva. Povzamemo lahko naslednje osnovne ugotovitve: 

  • Bančno poslovanje preko interneta smo merili na tri nekoliko različne načine in dobili deleže 16 %, 17 % in 19 %. Absolutno število (cca. 100.000) uporabnikov e-bančništva torej v zadnjih dveh letih narašča zgolj zaradi večjega števila uporabnikov interneta, ki pa se počasi bliža zgolj 10 % letni rasti.
  • Razmerja tržnih deležev med bankami se hitro spreminjajo, predvsem v korist manjših bank. Struktura bank med bodočimi uporabniki pa je bolj podobna obstoječim deležem.
  • Zadovoljstvo z e-bančništvom se v primerjavi z letom 2000 (3,8) in tudi z junijem 2002 (4,2) nadalje veča, saj na lestvici od 1 do 5, znaša že 4,4. Med bankami se nakazujejo konsistentne razlike v pogledu zadovoljstva.
  • Lojalnost trenutni banki pa se je v primerjavi z letom 2000 (2,0) nekoliko znižala, saj na lestvici od 1 (zagotovo ne bi zamenjal) do 5 (zagotovo bi zamenjal) znaša 2,5, medtem ko se je v primerjavi z junijem 2002 (2,9) nekoliko povečala. Delež uporabnikov, ki bi zamenjali banko, je leta 2000 znašal 18%, medtem ko je junija 2002 znašal že 38 % in decembra istega leta 21 %. Tako velika nihanja kažejo na razmeroma nestabilen in nejasen odnos uporabnikov do e-bančništva.
  • V celoti gledano je potencial e-bančništva izredno velik, saj poleg skoraj 100.000 uporabnikov e-bančništva, o uporabi e-bančništva razmišlja še 200.000 oseb, od tega 100.000 oseb v naslednjih 6 mesecih. Pri tem so med socio-demografskimi segmenti znatne razlike.
  • Izpostaviti velja, da se visoke namere o vstopu v e-bančništvo v zadnjih dveh letih ne uresničujejo oziroma se uresničujejo v zelo majhnem deležu. Zadnje pol leta pa so tovrstne namere celo rahlo upadle.
  • V primerjavi z EU je v Sloveniji e-bančništvo med prebivalstvom slabše razvito, saj gre za večji zaostanek kot je na siceršnjem področju interneta.

 

Print

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF