RIS poročila

Naslov Šolski zavodi 2002/2003
Leto 2003
Uvod

Povzetek

Raziskava med 871 šolskimi zavodi za leto 2002/2003 nadaljuje serijo raziskav RIS 1996 - 2001:

 • V obdobju 2000/2001 do 2002/2003 število PC-jev za učence narašča po letni stopnji okoli 20 %: posebej visoka je rast v srednjih šolah (SŠ). Število PC-jev je 6.400 v OŠ in 8.600 v SŠ. Število PC-jev za učitelje narašča počasneje (15 % letna rast).
 • V OŠ in SŠ je okoli 5 PC-jev na 100 učencev.
 • Še hitreje narašča uporaba interneta pri pouku - najbolj pri tehnični (84 % šol navaja vsaj občasno rabo), najmanj pri likovni vzgoji (OŠ 64 %) in slovenščini (SŠ 60 %). Po drugi strani pa število zavodov, ki poroča o redni rabi interneta, ne narašča.
 • Glavna ovira za uporabo interneta je pomanjkanje sredstev. Pri tem je vloga Ministrstva nespremenjena (okoli 60 % opreme), narašča pa pomen drugih virov financiranja.
 • Zavodi so s številom in zmogljivostjo računalnikov sicer vse bolj zadovoljni, vse manj pa s programsko opremo in odgovarjajočim znanjem učiteljev.
 • Petina učilnic je opremljena z vsaj enim računalnikom, tretjina osnovnih šol in tri četrtine srednjih pa omogoča učencem prost dostop do interneta v vsaj enem prostoru.
 • Kot ponudnik dostopa prevladuje Arnes (92 %), vendar se njegov delež vztrajno manjša. Zadovoljstvo s ponudnikom je stabilno in visoko, posebej pri hitrih povezavah.
 • Napovedi o nadaljnjem povečanju rabe interneta so še naprej izredno velike. Pri tem pomen administrativne in poslovne rabe narašča hitreje od rabe za izobraževalne namene.
 • Dobra tretjina zavodov tehnično preprečuje učencem dostop do določenih vsebin.
 • Med regijami so znatne razlike; zaostaja predvsem ljubljanska regija.
 • Mnenje, da je slovenska država dobro poskrbela za razvoj interneta v šolstvu, v zadnjih letih strmo pada: na skali 1-5 je od vrednosti 3.2 (1999) postopno padala na 2,7.
 • Primerjave z EU so v posebnem poročilu.

 

Print