RIS poročila

Naslov Computer literacy- project ALL 2002 (DRAFT)
Leto 2002
Uvod

Povzetek

Mednarodna raziskava Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) nadaljuje serijo OECD raziskav o pismenosti odraslih. V tokratno raziskavo je bil pilotno vključen tudi modul o digitalni pismenosti; obravnava se torej računalniška oziroma informacijska pismenost. V Sloveniji se je izvedel le modul digitalne pismenost (december 2002, telefonska anketa populacije 10-75 let). Primerjava Slovenije z ostalimi državami bo možna v letu 2004, ko bodo znani vsi rezultati (http://www.ets.org/all/) .

  • Analiza kaže na to, da sta mobilni telefon (84 %) in bankomat (70 %) najbolj uporabljeni IKT tehnologiji. Sledi osebni računalnik (61 %), kjer je 76 % uporabnikov interneta. Računalnik se najpogosteje uporablja za pisanje (81 %) in igranje igric (64 %). 
  • Na delovnem mestu osebni računalnik uporablja 69 % delovno aktivnih. Med njimi jih 64 % uporablja osebni računalnik vsaj 25 % delovnega časa. 
  • Tretjina delovno aktivnih uporabnikov računalnika je v zadnjem letu začela uporabljati nove programe in od teh se jih je 59 % moralo naučiti tudi novih veščin. 
  • Polovica delovno aktivnih uporabnikov računalnika se je v zadnjih 12 mesecih seznanila z novo strojno opremo, od teh se jih je tretjina morala naučiti novih veščin. 
  • Dobra polovica (57 %) gospodinjstev ima osebni računalnik, od tega dve tretjini (66 %) dostop do interneta. 
  • 44 % uporabnikov računalnikov je začelo uporabljati osebni računalnik zaradi lastnih interesov, dobra tretjina (36 %) zaradi svojega dela, 17 % pa zaradi šole oziroma izobraževanja. Ženske so v primerjavi z moškimi začele uporabljati računalnik predvsem zaradi svojega dela in manj zaradi osebnih interesov. 
  • V povprečju aktivni uporabniki računalnika uporabljajo računalnik doma 27 ur mesečno. 
  • Polovica (52 %) ne-uporabnikov računalnika ne čuti potrebe po uporabi, le 20 % ne-uporabnikov pričakuje uporabo v naslednjih 12 mesecih. Kot najkoristnejši vir za uvajanje se ocenjuje družinske člane in prijatelje.

 

Print