RIS poročila

Naslov Spletna obiskanost 2002/2
Leto 2002
Povzetek

Telefonska anketa RIS je v decembru 2002 in januarju 2003 pokazala, da pri obiskanosti slovenskih spletnih strani ni prišlo do večjih premikov v relativnih razmerjih mesečne obiskanosti. Izjema je Najdi.si, ki mu mesečna obiskanost še vedno raste. 

Pri primerjavi rezultatov telefonske raziskave RIS in raziskave podjetja CATI - WWW.SI Monitor, ki v osnovi uporablja tehnične meritve, sicer prihaja do določenih metodološko utemeljenih in pričakovanih razlik pri ponudnikih dostopa do interneta (Siol, Mobitel). V celoti gledano pa se rangi na osnovi ocenjenih deležev obiskovalcev bistveno ne razlikujejo. Korelacijski koeficient med meritvama je R = 0.9, telefonske meritve pa dajejo v splošnem za faktor 1,3 večje ocene kot tehnične meritve. Edina nekoliko večja nepojasnjena in statistično značilna razlika se pojavlja pri obiskanosti on-line dnevnika Delo.

Do bistveno večjih odstopanj podatkov omenjenih raziskav pa prihaja pri preverjanju hkratne obiskanosti, kjer raziskava RIS ocenjuje bistveno večja prekrivanja oziroma hkratno obiskanost tako za največja slovenska iskalnika (Matkurja, Najdi.si), kot tudi za on-line dnevnike ter spletne strani televizij.

Print