RIS poročila

Naslov Spletna obiskanost 2004/2
Leto 2005
Povzetek

V poročilu izhajamo iz ocene, da je bilo v začektu leta 2005 okoli 750,000 mesečnih uporabnikov interneta, kar potrjujejo tudi vse reprezentativne ankete.

Dve telefonski raziskavi (n=3,337) sta konec leta 2004 vključili 1,229 oziroma 536 uporabnikov interneta, ki so ocenjevali 40 oziroma 32 spletnih strani. Pri obiskanosti izstopa Najdi.si s 70% mesečnim dosegom, kar pomeni okoli 520,000 oseb. Vse bolj se približuje Google (61%). Sledijo Yahoo, Matkurja in Siol, ki imajo okoli 40% mesečni doseg. Pri tem le Siol kaže stalno – vendar zgolj zmerno - rast relativnega dosega, Yahoo (z nekaj oscilacijami) in Matkurja pa sta v postopnem upadanju. Pri Matkurji je upadanje mesečnega dosega razmeroma blago, bistveno hitreje pa upada dnevni doseg oziroma intenzivnost obiskovanja med obiskovalci.

Hitro se veča doseg 24ur.com, ki je že presegel 30%. V zgolj zmernem naraščanju oziroma stagnaciji sta TIS (Telefonski imenik Sloveniije) in Email.si z mesečnim dosegom blizu 30%.

V prvo skupino 8 strani, ki statistično značilno presegajo 20% mesečni doseg (cca 115,000 oseb), sodi tudi WAP portal Planet (225,000 oseb mesečno), kar seveda odpira celo vrsto metodoloških vprašanj, saj je med njegovimi obiskovalci skoraj petina neuporabnikov interneta. Znatno obiskanost (60,000 oseb) – kar je rang obiskanosti spletnih dnevnikov – dosega tudi WAP portal Vodafone Live. Portal PinkPonk (za običajne, PC uporabnike, je to sedaj Planet), pa statistično značilno ne presega 20% dosega med PC uporabniki interneta.

Okoli 20% mesečni doseg ima druga skupina 7 spletnih strani: RTV Slovenija (ki beleži skupaj z Googlom tudi najhitrejšo rast v zadnjem obdobju), Mobitel, Voljatel, Avto.net, Arnes, Bolha in Microsoft (MSN.com in Hotmail.com). V to skupino zelo verjetno sodi tudi Med.over.net, ki sicer ni bil vključen v merjenje.

Ostale strani zelo verjetno ne dosegajo 20% mesečnega dosega. Med njimi pa je težko postavljati razlike in natančen vrstni red. Izpostaviti velja še štiri on-line dnevnike, ki imajo razmeroma skromen mesečni doseg, v grobem okoli 10% doseg (9%-13%); zarisuje pa stabilen vrstni red z Delom na čelu in Dnevnikom na koncu.

Dodati velja, da so dnevni in tedenski dosegi pogosto povsem drugačni kot mesečni dosegi (odvisno od intenzitete obiskovalcev), kar velja tudi za splošno prepoznavnost strani.

Razhajanja pri primerjavah s tehničnimi meritvami lahko pričakujemo pri straneh, ki jih uporabniki dosegajo pogosto iz večih lokacij (npr. Najdi.si, Bolha), posebej če imajo med svojimi obiskovalci visoko intenziteto obiskanosti (npr. Ona-on), v drugo smer pa tam, kjer iz računalnika dostopa več uporabnikov (npr. Finance).

Telefonske ankete verjetno bolj realno kažejo doseg strani, ki imajo veliko zelo intenzivnih obiskovalcev, kot so npr.: Napovednik, Slo-tech, Mobisux, Glasujzame, Obala.net in Bistreglave. Največjo razliko v primerjavi s tehničnimi meritvami pa pričakujemo pri presekih hkratne obiskanosti, ki jih tehnične meritve podcenjujejo.

Z izjemo strani Salomon.si so tokratne ocene konsistentne med seboj, s preteklimi trendi in tudi z razpoložljivimi primerjavami s tehničnimi meritvami.

Izvedene so tudi analize dosegov – 17 analiziranih strani doseže v mesecu dni 90% vseh mesečnih uporabnikov internta v Sloveniji. Z odvzemanjem posameznih strani – tudi najbolj obiskanih – pa doseg preostalih ostaja stabilen in se le počasi manjša.

Socio-demografski profil najbolj obiskanih strani kaže vse večjo profiliranost večine opazovanih strani.

 

Print