RIS poročila

Naslov Spletne motnje: RIS 2004/2005
Leto 2005
Povzetek

Rezultati temeljijo na reprezentativni telefonski anketi v decembru 2004. Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 2.346 oseb. Povzamemo lahko naslednje osnovne ugotovitve:

  • Motnja zaradi nezaželenih komercialnih e-sporočil ter motnja zaradi oglasov na internetu v primerjavi s prejšnjimi leti premočrtno naraščata: nezaželenim komercialnim sporočilom nasprotuje že 70 % uporabnikov interneta, skoraj polovica (48 %) uporabnikov interneta se strinja, da je oglasov na internetu preveč in so nadležni, dobro tretjino (36 %) pa motijo animirani oglasi na internetu.
  • Mesečne uporabnike interneta vse bolj skrbi varnost podatkov na internetu (ocena na lestvici 1 do 5: 2001 - 3.1, 2002 - 3.2, 2004 - 3.3), stroški uporabe interneta pa jim v vse manjši meri predstavljajo omejitev pri njegovi uporabi (2001 - 3.2, 2002 - 2.5, 2004 - 2.3).
  • Mesečni uporabniki interneta, ki pregledujejo e-pošto večkrat dnevno, prejmejo dnevno v povprečju 15 e-sporočil (brez spama); tisti, ki pregledujejo e-pošto skoraj vsak dan ali nekajkrat tedensko, v povprečju prejmejo po 25 e-sporočil tedensko; tisti, ki jo pregledujejo nekajkrat mesečno, pa v povprečju prejmejo po 7 e-sporočil na mesec.
  • Uporabniki interneta, ki večkrat dnevno pregledujejo elektronsko pošto, mesečno prejmejo 438 elektronskih sporočil, tedenski uporabniki elektronske pošte, mesečno prejmejo 102 sporočila. Povprečje med vsemi uporabniki interneta (750.000 oseb) je 183 e-sporočil mesečno.
  • Kukije oz. piškotke pozna 66 % uporabnikov interneta, pri tem je takih, ki kukijev ne omejujejo, manj kot polovica (44 %), skoraj tretjina pa jih zelo omejuje.
  • Ob tem pa jih 80 %, ki kukije pozna, briše vsaj enkrat mesečno. Med tistimi, ki poznajo kukije, jih ne omejuje in ne briše le desetina.
  • Večina uporabnikov interneta dostopa do interneta z več kot enega računalnika. Večina teh omejuje in briše kukije ali jih vsaj mesečno briše.

 

Print
Tema: Spletne motnje: RIS 2004/2005