RIS poročila

Naslov E-izobraževanje 2004/2005
Leto 2005
Povzetek

V poročilu je analiziran sklop o e-izobraževanju v populaciji 10-75 let reprezentativne telefonske ankete RIS konec leta 2004. Glavne ugotovitve:

  • Pojem elektronsko izobraževanje pozna 22% respondentov, medtem ko je vsaj že slišalo za ta pojem 63% respondentov. Med uporabniki interneta pojem e-izobraževanja pozna 27% vprašanih, med neuporabniki interneta pa le 7% vprašanih. 
  • V letih 2002 in 2004 med mesečnimi uporabniki obstaja močno strinjanje o tem, da se je vse življenje potrebno izobraževati (povprečna ocena 4.7 na lestvici od 1-5), in da so se tudi pripravljeni dodatno izobraževati in izpopolnjevati (4.4). Pripravljenost na e-izobraževnje pa je dramatično nižja, tako v splošni populaciji kot med uporabniki interneta.
  • Leta 2004 se uporabniki interneta sicer nekoliko bolj kot leta 2002 strinjajo, da je izobrazba, pridobljena s študijem na daljavo, enakovredna izobrazbi, pridobljeni na klasičen način (2004 – 3.5, 2002 – 3.3).
  • Petina (21%) mesečnih uporabnikov interneta, ki poznajo pojem e-izobraževanje, se je že kdaj izobraževala prek interneta. 
  • V formalno izobraževanje kot osnovnošolec, dijak ali študent je bilo v zadnjih 4 tednih vključenih 23% respondentov v starosti 10-75 let (29% uporabnikov interneta in le 6% neuporabnikov interneta); v interno izobraževanje organizirano s strani njihovega podjetja oziroma organizacije za zaposlene in druge sodelavce je bilo v zadnjih 4 tednih vključenih 16% respondentov (18% uporabnikov interneta in le 9% neuporabnikov interneta); v kakršnekoli druge izpopolnjevalne in samoizobraževalne aktivnosti s ciljem, da se pripravijo na njihovo poklicno prihodnost, pa je bilo vključenih 21% respondentov (26% uporabnikov interneta in le 9% neuporabnikov interneta).
  • Respondenti, ki so se v zadnjih 4 tednih kakorkoli izobraževali, so pri tem uporabljali informacije in gradiva na internetu (68%), CD-ROMu (43%) in internem računalniškem sistemu organizacije – intranetu (26%).

 

Print