RIS poročila

Naslov E-izobraževanje v terciarnem izobraževanju - višješolski in visokošolski zavodi 2004/2005
Leto 2005
Povzetek

Anketa, ki nadaljuje serijo tovrstnih raziskav iz prejšnjih let, je bila izvedena sredi šolskega leta 2004/2005 po pošti in po telefonu. Sodelovalo je 75 od skupno 88 višjih in visokošolskih zavodov. Na anketo so odgovarjale osebe, ki so odgovorne za informacijsko tehnologijo. Raziskava je podala izčrpen uvid v uporabo IKT in tudi v odnos do IKT v tem sektorju izobraževanja. Nekatere pomembnejše ugotovitve:

- Razmerje študentov in števila zaposlenih v povprečnem zavodu je 27 študentov na zaposlenega. Če pa izračunamo razmerje med zaposlenimi in študenti je to razmerje 18 študentov na zaposlenega.

- Med vsemi računalniki, skupno okoli 13,000, je slaba tretjina namenjenih študentom. Razmerje vsot kaže, da imamo v Sloveniji 6.0 osebnih računalnikov na 100 študentov, če upoštevamo le redne dodiplomske študente. Razmerje se zniža na 3.5 računalnike, če upoštevamo še izredne in podiplomske. Na splošno obstajajo znatne razlike glede na tip zavoda in področja: javni zavodi (predvsem Univerza na Primorskem) in zavodi s področja tehnike so bistveno bolje opremljeni.

- Le tretjina vseh zavodov ima ažurirane spletne strani visokošolskih učiteljev.

- Četrtina zavodov uporablja brezplačne pisarniške programe (2003/3004 le 7% vseh zavodov).

- E-izobraževanje v določeni obliki nudi 13 zavodov, le 5 od teh jih študij na daljavo nudi poleg določenih predmetih tudi pri določenih študijskih programih v celoti.

- Veča se delež zavodov, ki dostopa do interneta preko komercialnih ponudnikov.

- V primerjavi z razvoje EU Slovenija na tem področju zaostaja.

Print