RIS poročila

Naslov Spletna obiskanost 2001/1 (Najbolj obiskane spletne predstavitve)
Leto 2001
Povzetek

V obdobju december 2000 - februar 2001 so bili v reprezentativne telefonske ankete vključeni sklopi vprašanj o obiskanosti za 90 slovenskih spletnih predstavitev. Skupno s predstavitvami, vključenimi jeseni 2000 je bilo v projektu RIS2000/2001 analiziranih že 133 najbolj obiskanih predstavitev. Poleg domačih je tokrat analizirano še 20 tujih spletnih predstavitev, torej skupno prek 150. Seveda pa to še vedno nisto vse predstavitve, ki so bile vključene v ankete RIS od leta 1996.

Projekt RIS je oblikoval vprašanja in izbral predstavitve, anketiranje pa je izvedel CATI Center, ki odgovarja za verodostojnost podatkov. V poročilu so namreč v celoti prikazani rezultati, kot nam jih je posredoval CATI Center. Projekt RIS je dodal interpretacije, ki se v pričujočem poročilu omejujejo zgolj na analizo obiskanosti. V ločenih poročilih so podrobno obravnavani profili obiskovalcev in za najbolj obiskane predstavitve tudi zadovoljstvo glede na všečnost, navigacijo, hitrost ter vsebino.

Posamične ocene temeljijo na vzorcu n = 300 - 350 uporabikov, pomembnejše predstavitve so bile izmerjene večkrat. Osnovni odstotek se vedno nanaša na mesečni doseg (“reach”) med aktivnimi uporabniki (pribl. 320.000), ki mesečno obiskujejo predstavitev. Pregled strani je izčrpen; verjetnost, da manjka kakšna stran z večjo obiskanostjo, ni velika. Obiskovalci iz tujine so pri tem izključeni.

Iz uvodne tabele razberemo, da je bila predstavitev Matkurja vključena v 3 meritve (torej n » 1000) in imela  povprečni mesečni doseg 54 %. Predstavitev torej dosega okoli 170.000 oseb iz Slovenije  in s tem beleži izjemno veliko povečanje. Med vodilnimi stranmi so opazna še naslednja povečanja: Matkurja, Slowwwenia, Slovista, Slo.net, 24ur.com, Eon, Finance, Najdi, Avto.net. Ostale strani ne beležijo večjih sprememb. Za razliko od prejšnjega četrtletja večjih vzponov novih predstavitev tokrat ni bilo. Med novimi stranmi, ki so se približale 5 % meji, pa tokrat najdemo: Tehnika.net, Športna loterija, Chat-klepet, DZS, Infos, Comtron, Bolha.

Upoštevati tudi velja, da so intervali zaupanja pri eni sami meritvi na vzorcu n = 300 - 350 lahko pri manj obiskanih straneh razmeroma ohlapni. Pri dosegu 3 % je namreč običajni interval zaupanja širok skoraj ± 2 %, pri dosegu okoli 5 % pa ± 2.5 %. Pri mesečnih dosegih pod 3 % je zato vrstni red posebej nenatančen. Seveda je po drugi strani pri oceni 3 % bistveno bolj verjetno, da je tudi dejanska vrednost  3 % kot pa 5 %. Razlike za odstotek ali dva tudi sicer niso statistično značilne.

Poleg vzorčne napake obstaja še merska napaka, posebej v smislu razmejevanja med »občasnim« in »mesečnim« obiskom. Pogosto so zato za primerjave primernejše kategorije »tedenske« obiskanosti, o katerih respondenti poročajo bolj zanesljivo. Nekatere strani imajo tudi težave pri identifikaciji (tokrat velja izpostaviti Slo.net, Slovista.net, Slonep.net). Kljub navedenim omejitvam pa so se z izboljševanjem vprašanj ocene na osnovi telefonskih anket doslej izkazale za pravilne. Za razliko od mnogih napačnih – ali vsaj narobe intepretiranih - ocen na osnovi log analize namreč pri anketah doslej nismo odkrili napak, ki bi presegle predvideno vzorčno osciliranje.

Print