RIS poročila

Naslov E-bančništvo: uporabniki interneta 2000
Leto 2000
Povzetek

1.       V raziskavi RIS iz leta 1999 smo ugotovili, da je bančno poslovanje preko interneta uporabljalo 7% mesečnih uporabnikov, pri čemer je prednjačila SKB banka. V letu 2000 se je delež uporabnikov e-bančništva v grobem podvojil. Tako je delež uporabnikov e-bančništva presegel delež uporabnikov interneta, ki preko interneta opravljajo nakupe, kar je vsekakor nenavadno, pa tudi simptomatično za slovenske razmere.

2.       Večina uporabnikov elektronskega bančništva ga uporablja pri Novi Ljubljanski banki (NLB), katere delež med uporabniki že presega polovico, izstopata še deleža SKB banke ter Nove kreditne banke Maribor (NKBM).

3.       Delež NLB je po nekaj letnem zaostajanju v drugi polovici leta narasel na dobro polovico uporabnikov e-bančništva, tako je NLB na področju e-bančništva presegla delež, ki ga ima ta banka tudi sicer med uporabniki interneta.

4.       Zadovoljstvo z bančnim poslovanjem se je v drugi polovici leta povečalo in so ga anketiranci v povprečju ocenili s 4,00 na lestvici od 1 (povsem nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen), v prvi polovici leta pa z 3,91. Zadovoljstvo se je zvišalo predvsem zaradi večjega zadovoljstva uporabnikov internet storitev NLB.

5.       Uporabniki interneta, ki obiskujejo tudi strani slovenskih bank so z vsebino in kvaliteto spletnih strani vodilnih bank v povprečju zelo zadovoljni (ocena 4,00) zadovoljstvo pa je malo nižje glede izgleda in oblikovanja teh spletnih strani, ocena (3,74).

6.       Namere o bodoči uporabi bančnega poslovanja med mesečnimi uporabniki interneta so bile v prvi polovici leta izredno visoke, v drugi polovici pa so se rahlo znižale na račun tistih, ki so svoje namere uresničili. Skoraj nedotaknjeno je ostalo jedro približno polovice uporabnikov interneta, ki še ne razmišljajo o uporabi e-bančništva. Tako se je delež uporabnikov elektronskega bančništva v drugi polovici leta povečal na račun tistih, ki so v prvi polovici leta o tem še razmišljali.

Print

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF