RIS poročila

Naslov Ponudniki dostopa do interneta - podjetja: RIS 2005
Leto 2005
Povzetek

Reprezentativna telefonska anketa RIS 2005 nadaljuje standardne ankete RIS od leta 1996. Izvedena je bila med 713 slovenskimi podjetji v juniju 2005. Odgovarjali so vodje informatike ali direktorji. Stopnja odgovora za velika podjetja znaša 50%, za srednja 52%, za majhna 37% ter za mikro 33% (vsake velikosti podjetij je v vzorcu okoli četrtina).

  • Dostop do interneta imajo vsa velika in srednja podjetja, pa tudi 97% mikro ter 99% majhnih podjetij.
  • Kot glavni ponudnik dostopa do interneta ima največji delež SiOL, sledijo Amis, Softnet, ter Voljatel, Telemach in S5.net, njihova prisotnost pa se močno razlikuje glede na velikost podjetja.
  • Glede na leto 2002 gre za izrazito povečanje le pri dveh ponudnikih. Edini opaznejši novi ponudnik pa je KKS Triera Online (delež nad 1%). Ostali so deleže večinoma znižali.
  • Povišal se je delež (na 27%) podjetij, ki imajo poleg svojega glavnega ponudnika še drugega (19%) ali več (8%) ponudnikov dostopa do interneta. Če upoštevamo še sekundarne ponudnike, se dosegi seveda povišajo. Nadalje pa se nekoliko povečajo, če upoštevamo tudi tretje in četrte ponudnike.
  • V primerjavi z 2002 je v največji relativni ekspanziji - glede na uporabo in načrtovanje dostopa - mobilni dostop, sledita brezžični dostop in najeta linija. V upadu so ISDN, kabelski dostop ter ADSL.
  • Čeprav 14% podjetij navaja (tudi) mobilni dostop, pa mobilnega operaterja eksplicitno ne navedejo pri vprašanju o ponudnikih dostopa. Očitno se mobilni operaterji (še) ne percipirajo kot »ponudniki internet dostopa«.
  • V letu 2005 se je glede na leto 2002 povišalo zadovoljstvo z le nekaj ponudniki, z večino pa je upadlo.  
  • Najbolj kritično komponento zadovoljstva predstavlja zadovoljstvo s ceno (3,5), pri velikih podjetjih pa tudi zadovoljstvo s pomočjo uporabnikom (3,7); med ponudniki so v tem pogledu velike razlike.
  • Verjetnost menjave ponudnika je konsistentna s pripadajočimi ocenami zadovoljstva samo za dva večja ponudnika, za ostale pa lojalnost ni povsem usklajena z zadovoljstvom, saj na lojalnost očitno vplivajo tudi drugi faktorji. 

Print