RIS poročila

Naslov Ugled podjetij - podjetja: RIS 2005
Leto 2005
Povzetek

Reprezentativna telefonska anketa RIS 2005, ki nadaljuje standardne ankete RIS od 1996, je bila izvedena med 713 slovenskimi podjetji v juniju 2005. Odgovarjali so vodje informatike ali direktorji. Stopnja odgovora za velika podjetja znaša 50%, za srednja 52%, za majhna 37% ter za mikro 33%.

V raziskavo so bili vključeni: Actual IT, Amis, ELES, Ericsson, Gambit, Halcom, Hermes Softlab, HP Compaq, IBM Slovenija, Iskratel, Microsoft Slovenija, Mobitel, Nokia, Oracle, SAP, Simobil, SiOL, Softnet, SRC, Telekom Slovenije, Telemach, Voljatel, Zaslon.

Za vsa navedena podjetja so bili glede na štiri velikostne skupine podjetij analizirani poznavanje in ugled. Za večino podjetji so predstavljeni tudi trendi od leta 1998 do 2005.

Povzetek:

  • Nobeno od podjetij, po ugledu (na lestvici 1-5) katerih smo tokrat spraševali, ni prejelo negativne ocene ugleda (pod 3,0). Najvišja povprečna ocena v letu 2005 znaša 4,2 (Nokia), najnižja med analiziranimi podjetji pa je 3,0.
  • Med podjetji s področja mobilne telefonije je dobila najvišjo oceno Nokia (4,2). Sledijo Mobitel, Ericsson ter Simobil. Delež odgovorov "ne vem" je za vsa štiri omenjena podjetja nižji od 6% - velika večina respondentov jih torej dobro pozna in ima izoblikovano mnenje o njihovem ugledu.
  • Med slovenskimi ponudniki interneta je dobil najvišjo oceno ugleda SiOL, sledijo ostali ponudniki. Za nekatere ponudnike pa znaša nepoznavanje kar 44%. 
  • Med podjetji s področja računalništva je najvišjo oceno dobil HP Compaq, z visokimi ocenami pa sledijo še: Oracle, Microsoft Slovenija ter Hermes Softlab, SAP in IBM Slovenija.
  • Preostala slovenska podjetja so z nekaj izjemami dobila večinoma relativno nizke ocene; po padcu pred nekaj leti ponovno izstopa Hermes Softlab.
  • V raziskavi smo spraševali tudi o prostem priklicu glede ponudnikov, na katere podjetja pomislijo pri razvoju internet aplikacij. Poleg Microsofta, ki prednjači, izstopajo le še tri podjetja; preseneča velika razpršenost in veliko število navedb.
  • Zgoraj navedeno je še izrazitejše s priklicem v zvezi z varnostjo in zaščito podatkov na internetu, kjer sicer najbolj izstopa SiOL.
Print