RIS poročila

Naslov Podjetja: Internet in ICT v podjetjih 1998
Avtor Vehovar Vasja; Barbara N. Brečko; Fojkar, Katja Lozar
Leto 1998
Povzetek

PREDGOVOR

POVZETEK

METODOLOGIJA

I. INFORMACIJSKA-KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

1 RAČUNALNISKA OPREMA

1.1 Uporabniki računalniške opreme

1.2 Osebni računalniki

2 OMREŽJA

2.1 Podjetja z računalniskimi omrežji

2.2 Velikost računalniških omrežij

2.3 Načrtovanje računalniskih omrežij

2.4 Intranet

3 PROGRAMSKA OPREMA

3.1 Področja programske opreme

3.2 Podatkovna skladišča

4 TELEKOMUNIKACIJE

4.1 ISDN priključek

4.2 ATM protokol

4.3 Elastična omrežja

II. INTERNET: DOSTOP, PONUDNIKI, PREDSTAVITVE

1 DOSTOP DO INTERNETA

1.1 Podjetja z dostopom

1.2 Način dostopa: klicni dostop

1.3 Način dostopa: najeta linija

1.4 www strežniki

1.5 Email strežniki

1.6 Zaščita (fire-wall)

1.7 Zaposleni z dostopom

1.8 Omejitve dostopa

2 ODNOS DO PONUDNIKA DOSTOPA

2.1 Ponudniki dostopa

2.2 Zadovoljstvo s ponudnikom

2.3 Zadovoljstvo s komponentami ponudbe

2.4 Hitrost povezave

2.5 Zamenjava ponudnika

3 PREDSTAVITVENE STRANI

3.1 Podjetja s predstavitveno stranjo

3.2 Izdelava predstavitvene strani

3.3 Vzdrževanje predstavitvene strani

3.4 Stroški vzdrževanja

3.5 Pogostost ažuriranja

3.6 Spremljanje obiskanosti

3.7 Ekonomska upravičenost predstavitvene strani

3.8 Razvoj aplikacij na www straneh v klasičnih medijih

3.9 Ovire za razvoj aplikacij na www straneh

III. INTERNET, ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN DRŽAVA

1 ELEKTRONSKO POSLOVANJE

1.1 Področja uporabe Interneta

1.2 Poslovne storitve na Internetu

1.3 Poslovne storitve: primerjave RIS96 - RIS98

1.4 Elektronsko poslovanje

1.5 Število partnerjev elektronskega poslovanja

1.6 Prednosti elektronskega poslovanja

1.7 Izmenjava podatkov z državnimi institucijami

1.8 Ovire za uvajanje elektronskega poslovanja

2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN DRŽAVA

2.1 Sodelovanje s Statističnim uradom

2.2 Uvajanje elektronskega plačilnega prometa

2.3 Prenos plačilnega prometa v banke

2.4 Dejavniki vzpodbujanja elektronskega poslovanja

2.5 Subjekti vzpodbujanja elektronskega poslovanja

2.6 Prednostne naloge pri uvajanju elektronskega poslovanja

3 POSLOVANJE Z AGENCIJO ZA PLAČILNI PROMET

3.1 Dostavljanje plačilnih nalogov na disketah

3.2 Dostavljanje plačilnih nalogov prek Interneta

3.3 Prevzemanje izpiskov plačilnega prometa na disketah

3.4 Prevzemanje izpiskov plačilnega prometa prek Interneta

3.5 Vpogled v stanje na računu prek interneta

3.6 Uporaba imenika IPO na disketah

3.7 Uporaba imenika IPO prek Interneta

3.8 Uporaba podatkov FIPO na zgoščenki

3.9 Uporaba podatkov FIPO prek Interneta

3.10 Primerjava obsega storitev

IV. STALIŠČA IN IZBRANE TEME

1 AKTUALNA VPRAŠANJA

1.1 Vloga države

1.2 Vloga organizacij/institucij v razvoju Interneta

1.2 Vloga organizacij/institucij v razvoju Interneta

1.3 Ugled podjetij s področja informacijskih tehnologij

1.4 Podjetja za razvoj aplikacij na Internetu

1.5 Podjetja za zaščito in varnost podatkov

1.6 Pomen Interneta za poslovanje podjetij

1.7 Pricčkovani prihodki prek Interneta

1.8 Visoke cene najetih vodov kot ovira

2 IZBRANE VSEBINE

2.1 Vdori v omrežje

2.2 Izobraževanje zaposlenih

2.3 Teledelo

2.4 Oglaševanje

3 SODELOVANJE V ANKETI

3.1 Funkcija respondentov v organizaciji

3.2 Zanimanje za rezultate ankete

3.3 Pripravljenost za sodelovanje v anketi po www>

Print

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF