RIS poročila

Naslov E-nakupovanje 2001 (spletna anketa)
Leto 2001
Povzetek

Ugotovitve v poročilu temeljijo na podatkih, zbranih s spletno anketo RIS 2001, ki je potekala v času julij-september 2001 in je pritegnila skoraj 15,000 odgovorov na skupno več kot 2,000 vprašanj. Povzemimo osnovne ugotovitve:

 • Okrog 40% respondentov je v preteklih 12 mesecih opravilo e-nakup, od tega približno 30% samo na slovenskih spletnih straneh, 40% samo na tujih strežnikih, 30% respondentov pa je e-nakupovalo v Sloveniji in tujini.
 • V Sloveniji je bila opravljena tretjina celotne vrednosti nakupov prek interneta.
 • V Sloveniji je največ respondentov opravilo e-nakup v e-trgovinah Neckerman, Big Bang in eMKa. Na slovenskih strežnikih so respondenti v preteklih 12 mesecih povprečno opravili dobre 3 nakupe, potrošili pa približno 60,000 sit. Plačilo so največkrat izvedli po povzetju.
 • Dve tretjini respondentov, ki sta v preteklih 12 mesecih e-nakupovali v tujini, sta nakupovali tudi na Amazon.com. Respondenti so bolj zadovoljni z e-nakupovanjem v tujini kot v Sloveniji.
 • Respondentom se zdi največja prednost e-nakupovanja to, da je bolj enostavno in da prihranijo v denarju. Največja ovira pa se jim zdi dejstvo, da pri e-nakupovanju proizvoda ne vidijo v živo.
 • Informacije, ki so jih v preteklih 12 mesecih respondenti pridobili na slovenskih spletnih straneh, so posredno še vplivale na off-line nakupe pri 50% respondentov.
 • Manj kot desetina respondentov prejema SMS sporočila o nakupnih informacijah preko mobilnega telefona in uporablja mobilni (WAP) dostop do informacij o nakupih. Nadaljnjo četrtino respondentov pa take storitve zanimajo.
 • Največ e-nakupovalcev pride do e-trgovin tako, da imajo naslove shranjene v Priljubljenih/ Favorites/ Bookmarks, pomembni so pa tudi drugi kanali (iskalnik, ...)
 • Lastnosti kvalitetne e-trgovine so predvsem naslednje: zagotovilo, da osebe nakupujejo preko varne povezave, preprosto sprehajanje po spletni trgovini in tajnost podatkov kupca.
 • Leta 2001 so se respondenti najbolj zanimali za rezervacije pri potovanjih, medtem ko so se v letih 1997 in 1998 najbolj zanimali za e-nakupovanje CD plošč.
 • Podrobna analiza 10 največjih slovenskih e-trgovin pokaže velike razlike v dostopu, obiskanosti, lojalnosti, všečnosti, deležu nakupovalcev, izbiri in zadovoljstvu z nakupi. Navedeni dejavniki tudi pojasnujejo, zakaj se v Sloveniji srečujemo s specifičnimi razmerami, ko e-trgovine z glasbo in knjigami niso na vrhu prodajnih lestvic.

 

Print